İÇ HABERLER
okuma süresi: 12 dak.

Kıbrıs ve bölgenin sanat merkezi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Kıbrıs ve bölgenin sanat merkezi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Amaç ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası pek çok sanatsal etkinliğe katılmış ve ev sahipliği yapmış olan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2006 yılında kurulmuştur.

Yayın Tarihi: 13/08/13 12:22
okuma süresi: 12 dak.
Kıbrıs ve bölgenin sanat merkezi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
A- A A+

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, panel, söyleşi, konferans, sergi ve sanatsal atölye gibi etkinliklerini her geçen yıl daha da görünür kılarak sürdürmenin gururunu yaşamaktadır. Alanında uzman ve yetkin eğitim kadrosu, klasik ve çağdaş sanat eğitimi yöntemlerini sentezlemiş programları ile farklılıklar yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir. Bunlarla birlikte; öğrencilerimizin üstün gayretleri sonucu alanımıza ilişkin her platformda gösterdikleri başarı ve oluşturdukları değer önemli bir göstergedir. Fakültemizin; Yakın Doğu Üniversitesinin kurumsal kimlik bilincine ve büyüklüğüne yaraşır bir şekilde performans sergilemekte olduğu inancı ile sanat ve tasarım alanındaki çabaları devam etmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi dekanı Prof.Dr. Uğurcan Akyüz; Güzel sanatlar ve tasarım alanlarında; ulusuna ve dış dünyaya, sanat-tasarım yoluyla katkıda bulunacak, yön verecek, özgür düşünce ve değerlere sahip çağdaş ve yaratıcı bireyler yetiştirmekte olduklarını belirterek Vizyon ,Amaç ve Hedefleri hakkında şu açıklamalarda bulundu.

Eğitim kalitesi ve duruşuyla dünyada tanınan ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

 • Sanatçı/tasarımcı adaylarının; disiplinli gözlem yapabilmeleri

 • Nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilmeleri

 • Sanatın/tasarımın doğasını ve mantığını algılayıp kavrayabilmeleri

 • Sezgileri ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini gösteren uygulamalar gerçekleştirebilmeleri için gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.

*YDÜ'nün, Kıbrıs'ta ve bölgede önemli sanat merkezlerinden biri olması,

*Eğitim kalitesini yüksek tutmak için; programların çağın koşullarına ve ihtiyaçlarına göre güncellenmesi

*Sanat/tasarım alanında öğrencilerin bilgi, görgü ve deneyimlerini geliştirmek için sergi, söyleşi, panel, konferans, sanatsal atölye vb. etkinlikleri düzenlemek.

Güçlü Yönleri

*Fakülte, bünyesinde bulunan bölümleriyle eğitim ve sosyal anlamda uyum içinde olması.

*Alanlarında yetkin, sorunlara kısa zamanda doğru ve kalıcı çözümler üretebilen dinamik bir akademik kadroya sahip olması.

*Fakülte bölümlerinin eğitim-yönetim sisteminin ortak bir anlayışla yürütülmesi.

* YÖDAK ve YÖK onaylı Güzel Sanatlar ve Tasarım Yüksek Lisans programına sahip olması.

* YÖDAK ve YÖK onaylı Sanat ve Tasarım DOKTORA programına sahip olması.

Sanatsal Etkinliklerden Bazıları (gerçekleştirilen veya katılınan)

* Uluslararası Güzelyurt-Ihlara Yaz Akademisi
* AKADEMİADA Uluslararası Sanat Akademisi
* "İkide Bir" Sanatsal Atölye Çalışmaları
* YDÜ Uluslararası "Rauf Denktaş" Konulu Ekslibris Yarışması

* HÜ. Uluslararası Çalıştayı
* "Ekim Geçidi" Sergileri
* "Cumhuriyet ve Sanat" Sergisi

* Asya Sanat Bienali, Bangladesh

* Macsabal etkinlikleri, Çin

* "Ankara Tasarım Haftası" etkinlikleri
* Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu
* Sanat ve Tasarım Sorunları Panelleri

* Sanat ve Uygulama Panelleri

* Tasarım ve Teknoloji Panelleri
* Avrupa Birliği Kapsamında Sanatta Kalite Artırma

Öğrencilerimizin ödül aldığı bazı yarışmalar:

* "Genç Sanatçılar" resim yarışmasında ödüller

* "Pul tasarımı" yarışmasında ödüller

* "Afiş tasarımı" yarışmasında ödüller

* "Logo" yarışmasında ödüller

"YDÜ Tasarım Ofisi"

Yakın Doğu Üniversitesi görsel kimliğini her türlü ürün üzerinde çağdaş bir tasarım anlayışı ile ele almak ve bu kimliği korumak amacı ile Fakültemiz bünyesinde 2007'de kurulmuş bir birimdir.

Bölümler

PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ

Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü 2006-2007 ders yılında 4 yıllık Lisans eğitime başlamıştır. Resim, Heykel ve Seramik Anasanat Dallarından oluşan Bölüm ilk yıl eğitimini Fakültenin Grafik Tasrım bölümü ile ortak yürütmektedir.

2006 -2007 öğretim yılında kurulan ve bütünleşik bir eğitimi öngören Plastik Sanatlar Bölümünde resim, heykel, seramik, kil, taş, cam, takı, özgün baskı, enstalasyon, illüstrasyon gibi pek çok ifade biçimi içeren atölye derslerinin yanında, sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir.

2010 yılında verdiği ilk mezunlarından bazılarının uluslararası düzeyde prestijli sanat organizasyonlarında yer alması, ödüle değer görülmesi ve adlarından Kıbrıslı Türk Sanatçı olarak söz ettirmeleri Bölümümüz için gurur kaynağı olmuştur.

Amaç ve Hedefleri

Bölüm, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir.

Dört yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Plastik Sanatlar bölümünün güçlü yönleri:

 • Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişiminin eğitim alanında verimi arttırıcı seviyede ve olgunlukta olması,

 • Bölümün akademik kadrosunun nitelikli, yetkin ve dinamik bir ekipten oluşması ve bu ekibin sorunları hızla çözümleyip uygulamaya geçirecek güçte olması.

 • Bölümün öğretim elemanlarının gerekli kurumsal kimlik bilincine sahip olması,

 • Farklı amaçlarla üretilen sanat çalışmalarının üniversitenin değişik yerlerinde sergilenmesi/ uygulanması.

 • Değişimleri ve gelişimleri izleme, değerlendirme, yorumlama ve özümseyip hızla uyum sağlayabilme yeteneği,

 • Yaratıcılığı geliştirici çalışma yöntemleri,

 • Özverili çalışma anlayışı ve disiplini,

 • 'Grafik Tasarım Bölümü' ile derslerin ortak bir sistemle ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi,

 • Sanat ortamları, kurumları ile sürekli diyalog ve ilişki içinde olunması.

Plastik Sanatlar bölümünün güçlü yönleridir.

Plastik Sanatlar bölümünün misyonu;

Sanatın gelişmesine, toplumun estetik ve sanat duyarlılığının yükseltilmesine öncülük edecek, evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı, özgür, yetkin ve yetenekli bireyler yetiştirmek bölüm olarak temel misyonumuzdur.

Plastik Sanatlar bölümünün vizyonu;

'Plastik Sanatlar' alanında etkili ve öncü rol almak, sanatın sınır tanımaz evrenselliği sayesinde uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, uluslararası standartlara sahip örnek bir bölüm olmaktır.

Plastik Sanatlar bölümünün mezunlarının iş olanakları

Mezunlar, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, heykeltraş ve seramik sanatçısı, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 2006-2007 ders yılında 4 yıllık Lisans eğitime başlamıştır. Bölüm ilk yıl eğitimini Fakültenin Plastik Sanatlar bölümü ile ortak yürütmektedir. Bölüm, ilk mezunlarını 2009-2010 öğretim yılında vermiştir.

Amaç ve Hedefleri

Dört yıllık eğitim programı süresince tasarımcı-sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştirmeleri amaçlanır. İçinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmeleri için aynı zamanda çağdaş sanat konularında da bilgilenmeleri amaçlanır. Bölümde eğitim gören öğrencilerin grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğal ve yapay öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, yetenekli grafik tasarımcısı-sanatçısı olarak yetişmelerini sağlamak hedeflenir. Öğrencilerin, logo, afiş, billboard, ambalaj, basın ilanı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, fotoğraf, illüstrasyon, WEB ve arayüz tasarımı, hareketli grafik gibi dersler verilirken, "serigrafi, çinko, ahşap, lito" gibi baskı tekniklerini de öğrenmeleri, teknik bilgilerini özgün anlatım biçimleriyle birleştirerek, "sanatsal işler" üretmeleri amaçlanır.

Grafik Tasarım bölümünün Güçlü Yönleri

 • Öğretim elemanları ile öğrenci arasındaki iletişiminin eğitim alanında ve sosyal anlamda verimi artırması.

 • Bölümün akademik kadrosunun, daha önce bir arada uyumlu bir şekilde çalışmış nitelikli ve genç bir ekipten oluşması.

 • Bölümün öğretim elemanlarının gerekli kurumsal kimlik bilincine sahip olması.

 • Farklı amaçlarla üretilen grafik tasarımların üniversitenin değişik yerlerinde sergilenmesi/ uygulanması.

 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin Plastik Sanatlar Bölümü ile Grafik Tasarım Bölümü derslerinin ilk yıl ortak bir programla yürütülmesi.

 • Özverili çalışma anlayışı ve disiplini,

 • Sanat ortamları, kurumları ile sürekli diyalog ve ilişki içinde olunması.

 • Bölümün akademik kadrosunun nitelikli, yetkin ve dinamik bir ekipten oluşması ve bu ekibin sorunları hızla çözümleyip uygulamaya geçirecek güçte olması.

Grafik Tasarım bölümünün güçlü yönleridir.

Grafik Tasarım bölümünün misyonu

Ülke ve dünya kültürüne grafik tasarım aracılığıyla katkı sağlayacak evrensel düşünce ve değerlere sahip yaratıcı ve özgür bireyler yetiştirmektir.

Grafik Tasarım bölümünün vizyonu

Uluslararası standartlara sahip, tercih edilen, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden örnek bir bölüm olmaktır.

Grafik Tasarım bölümünün mezunlarının iş olanakları

Bölüm mezunları; tanıtım ve reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında sanat danışmanı veya grafik tasarımcı olarak; illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çoklu ortam, masaüstü yayıncılık alanlarında görev alabilirler. Bunların yanısıra, kendi işletmelerinde ya da serbest sanatçı olarak da çalışabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar ise resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabileceklerdir.

Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan grafik tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.

Programdan mezun olanlar çalıştıkları alana göre Grafik Tasarımcısı-Grafik Sanatcısı, Sanat Eğitmeni ünvanı taşıyacaktır.

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Levent Kutay
Levent KUTAY'dan
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.