İÇ HABERLER
okuma süresi: 9 dak.

Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılması kararını eleştirdi

Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılması kararını eleştirdi

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılmasını eleştirdi. Yapılan açıklamada, "“Emirname, İmar Planı yürürlüğe girmeden nasıl kaldırılabiliyor?” denildi.

Yayın Tarihi: 20/09/22 10:21
okuma süresi: 9 dak.
Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılması kararını eleştirdi

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması kararını eleştirdi.

Odadan yapılan açıklamada, yürürlükten kaldırılma gerekçesi olarak emirname yürürlüğe konarken İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediğinin gösterildiği kaydedildi ve emirnamede katılım ilkesinin ihlal edilmediği savunularak yaşanan sürece yer verildi.

Oda açıklamasında, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a Emirnamenin yürürlükten kaldırma kararını geri çekme ve istifa etme çağrısında bulunuldu.

 “EMİRNAME, İMAR PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN NASIL KALDIRILABİLİYOR?”

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin” Resmi Gazete’de gecenin bir yarısı yayımlanarak kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yürürlükten kaldırılan emirnamenin 29’uncu maddesinin ‘Bu Emirname, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planının yürürlüğe girmesi halinde, adı geçen planın yürürlüğe giriş tarihinde yürürlükten kalkar’ ifadesini içerdiği kaydedildi.

Odadan yapılan açıklamada, “Yürürlükten kaldırılan bu Emirname’nin 29’uncu maddesi ne diyordu? ‘Bu Emirname, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planının yürürlüğe girmesi halinde, adı geçen planın yürürlüğe giriş tarihinde yürürlükten kalkar’ Peki nasıl oluyor da emirname, ilgili 29’uncu maddesine rağmen İmar Planı yürürlüğe girmeden kaldırılabiliyor?” denildi.

“KATILIM İLKESİ İHLAL EDİLMEDİ”

Resmi Gazete’de yer alan duyuruda kaldırılma gerekçesi olarak emirname yürürlüğe konarken İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediği ve bu kapsamda idare aleyhine açılan hukuk davalarından kamuyu zarara sokmamanın gösterildiği belirtilerek, emirnamede katılım ilkesinin ihlal edilmediği savunuldu.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’a eleştirilerde bulunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Haziran 2016'da müdür mevkiine getirilen Türkmen Yiğitcan göreve geldikten 5 ay sonra (Kasım 2016) Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı sürecini başlatmış, ardından bölgede yaşanan hızlı ve kontrolsüz yapılaşmayı İmar Planı yürürlüğe girene kadar kontrol altına almak için 10 Aralık 2018 tarihinde “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesinin” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini sağlamıştır.

10 Aralık 2018 tarihinde 'Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi'” Resmi Gazete’de yayınlanmadan önce İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesi olan katılım ilkesinin gerekleri harfiyen yerine getirilmiş ve 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 17:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında halka açık danışma toplantısı düzenlenmiş ayrıca günlük gazetede duyuru yayınlanarak Emirname’den etkilenebilecek tüm özel ve tüzel kişilerin görüşlerini 30 Kasım 2018 tarihinde kadar Şehir Planlama Dairesi’ne bildirmeleri için gerekli önlemler alınmıştır.

Gelen görüşler dikkate alınarak son şekli verilmiş Emirname, 10 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Devam eden imar planı çalışmaları da dikkate alınarak, planın en geç 1 yıl içerisinde yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla emirnameye 1 yıllık bir süre konmuştur. İmar Planı bu süre zarfında hazırlanarak, 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylandı ancak Emirnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi olan 31 Aralık 2019 tarihine kadar ve sonrasında yürürlüğe konması engellendi.

Hükümetin küçük ortağı ile büyük ortağı arasında yapılan istişareler sonrasında plan yürürlüğe konmamış ve Emirname’nin yürürlükten kalkmasından 14 gün sonra, ilk emirname ile noktası virgülüne kadar aynı olan, sadece yürürlükten kalkış maddesinde bir değişiklik yapılarak “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” adı altında 14.01.2020 tarihinde yeniden yürürlüğe konmuştur. Bahse konu emirnamenin yürürlükten kalkış maddesine bu kez de yürürlüğe konmayan imar planında bir uzlaşı bulunarak ivedi olarak yürürlüğe konması gerekçe gösterilerek 6 aylık bir süre konulmuştur.”

Odadan yapılan açıklamada, sonrasında uzlaşı bulunamadığı ve süre bitiminde 14 Temmuz 2020’de bir Emirname Değişikliği yayınlanarak odanın üzerinde ara emri aldığı ve emirnamede tanınan süreler de tamamlandığından hükmü kalmayan 27 a ve b maddeleri ile Emirnameye konan süre (İmar Planının yürürlüğe girmesi ile kaldırılır hükmü getirilmiştir) kaldırıldığı kaydedildi.

Türkmen Yiğitcan’ın yönetim ve kontrolünde 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı’nın “ters yüz edilerek 2021 yılında yürürlüğe konduğu belirtilen iddia edilen açıklamada “Ancak odamızın açmış olduğu davada YİM tarafından yetkisiz (Kamu görevlisi olmayan ve maaşları Müteahhitler Birliği tarafından ödenen kişilere yaptırılmıştır) ve usulsüz (İmar Yasası’nın ve İyi İdare Yasası’nın Katılım İlkeleri yerine getirilmemiştir) yapıldığı tescil edilerek ara emri alınmıştır” denildi.

Odadan yapılan açıklamada, Yiğitcan’a şu sorular yöneltildi:

“Gerekçesi ne olursa olsun bölgede 3 yıla yakın bir zamandır hızlı ve çarpık yapılaşmayı kontrol altına almak üzere yürürlüğe konulan Emirname’nin kaldırılmasılmasının 440 km2 yüzölçüme sahip (KKTC’nin %14’ü) ve yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı (KKTC nüfusunun %20’si) bölge üzerinde yaratacağı tahribatın korumakla yükümlü olduğunuz özellikle de çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratacağı tahribatın maddi bir karşılığı olmadığını biliyor musunuz?

Peki ya mali sorumluluğunu? Bu konuda da İyi İdare Yasası’nın 22’inci maddesi altında kusurlu işlem ya da zararın doğmasına sebebiyet veren kamu personeline mahkeme tarafından tespit edilecek kusur oranında rücu edildiğini?

Yerine İmar Planı konmaksızın bahse konu Emirnameyi yürürlükten kaldırmakla Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda belirtilen 'Dairenin Kuruluş Amaçları' ve 'Dairenin Görevlerine' ve İmar Yasası’na ve elbette İyi İdare Yasası’nın 5’inci maddesi olan 'Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü' maddesine aykırı hareket ettiğinizin farkında mısınız? Aslıda hangi Kurumun başında olduğunuzun, görev ve sorumluluklarınızın farkında mısınız, sizin için daha uygun bir soru olsa gerek?

İyi İdare Yasası gerekleri yerine getirilmediği bahanesiyle yıllar sonra Emirnameyi usulsüz bir şekilde kaldıran siz, neden 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planının yürürlüğe konmasını sağlamadınız ve sizin denetim ve kontrolünüzde 2021’de hem İmar Yasası’na hem de İyi İdare Yasasına aykırı bir şekilde üstelik de yetkisiz kişilere yaptırmış olduğunuz sözde Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planını halen gündemde tutuyorsunuz?”

EMİRNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMA KARARI GERİ ÇEKİLMELİ

Odadan yapılan açıklamada, Yiğitcan ve Ataoğlu’na istifa çağrısında bulunularak , “Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu Emirnamenin yürürlükten kaldırılma kararını derhal geri çekmeye ve özelde kent planlamasına genelde ülkeye daha fazla zarar vermeden istifa etmeye davet ediyoruz” denildi.

Sürdürülebilir kalkınma ve planlı kentler için odanın hiçbir sorumluluktan kaçınmayacağı belirtilen açıklamada, bu konuda buna engel olan tüm özel ve tüzel kişilere karşı gerekli mücadelenin demokratik teammüller içerisinde verileceği ve ilerleyen günlerde bu konuda atılacak somut adımların paylaşılacağı ifade edildi.

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.