İÇ HABERLER
okuma süresi: 14 dak.

Mehmet Hasgüler’den Rasıh Reşat’ın köşe yazısına yanıt

Mehmet Hasgüler’den Rasıh Reşat’ın köşe yazısına yanıt

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, dün Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ve deneyimli gazeteci Rasıh Reşat’ın kaleme aldığı "Yatsı geldi Hasgüler’in mumu söndü" başlıklı köşe yazısına yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 17/01/23 11:20
Güncelleme Tarihi: 17/01/23 11:58
okuma süresi: 14 dak.
Mehmet Hasgüler’den Rasıh Reşat’ın köşe yazısına yanıt

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler hakkında Rasıh Reşat,16.01.2023 tarihli Kıbrıs Postası'nda yazdığı yazı ile ilgili TEKZİP’dir.

Rasıh Reşat,

16 Ocak 2021 tarihli Kibrispostasi.com internet sitesinde tarafınızdan kaleme alınan “Yatsı geldi, Hasgüler’in Mumu Söndü” başlıklı yazınızda şahsım  Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve YÖDAK hakkında bir takım gerçek dışı, mesnetsiz iddialara yer verilmiş, kişilik haklarıma ve YÖDAK’ın manevi şahsiyetine hareket içeren ifadeler kullanılmış ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir. Bahse konu yazı hakkında Rasıh Reşat ve Kibrispostasi.com hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca; tekzip hakkımın kullanması için aşağıdaki yazının aynen, aynı sütunda ve/veya internet sitesinde yayınlanmasını talep ediyorum.

Turgay Avcı’nın Diploma Denkliği ile ilgili YÖDAK Yönetim Kurulu tarafından alınan karar hakkında kamuoyuna bilgilendirme

Son günlerde bazı internet gazetelerinde ve köşe yazılarında YÖDAK’ın manevi kişiliği ve YÖDAK üyelerinin kişilik haklarına karşı ağır hakaretler de içeren yazılar yazılmaktadır. YÖDAK üyeleri olarak yasal haklarımız saklı kalmak suretiyle kamuoyunun doğru ve tam olarak bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapmak bir zaruret haline gelmiştir.

1.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası (65/2005 ve 40/2009 sayılı yasaların) altında hazırlanmış olan ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Tüzüğü’nün 7(2)’nci maddesi denklik için aranan belgeleri şu şekilde sıralamaktadır:

a.YÖDAK’a sunulacak başvuru dilekçesi,

b.Diplomanın aslı ve diploma aslının kopyası,

c.İngilizce dışında başka bir dilde ise diplomanın tasdik memuru onaylı tercümesi,

d.Not dökümünün (transkript) aslı ve tercümesi,

e.Kimlik kartı veya pasaportun bir fotokopisi,

f.Başvuran tarafından YÖDAK başkanlığında doldurulacak olan başvuru sahibi hakkında araştırma yapılmasına ilişkin YÖDAK’a yetki veren form.

2.KKTC bir hukuk devletidir ve Yükseköğretim, kanun ve tüzüklerle düzenlenmiştir. KKTC içeresinde hiçbir kurum ya da şahıs, Anayasa, kanun ve tüzüklerden kaynaklanmayan bir yetki kullanamaz. Bu bağlamda KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın konuyu Yüksek Adliye Kurulu’na sevk etmek yerine bir televizyon kanalına konuk olarak, “ben Sn. Avcı’nın diplomasını gördüm; yedi arkadaş kendilerininkini getirdi, mukayese ettik, hepsininki aynı. Ortada bir sorun yoktur” şeklinde yapmış olduğu açıklamayı evrensel demokrasilerin vazgeçilmezi olan hukukun üstünlüğü ve Anayasa’da açıkça korunan güçler ayrılığı ilkelerine karşı son derece talihsiz bir açıklama olarak görmekteyim. Neticede Sn. Tatar’ın bu açıklaması hukuki değil, siyasidir; ancak KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendi atadığı bir şahsı korumak maksadıyla dahi yapılsa, böyle bir açıklamanın devleti ayakta tutan hukuk sistemimize verdiği zararı vurgulamak isterim.

3.Sn. Ersin Tatar’ın açıklamasına benzer şekilde Sn. Avcı’nın bazı gazetecilerle görüşerek diplomasını gösterdiği, bunun fotoğraf destekli haber ve/veya köşe yazılarına çevrildiğini üzüntü ile takip etmekteyim. Bu vesile ile bir kez daha ifade etmek isterim ki;

a.KKTC’de herhangi bir gazetecinin, diploma denkliği vermek konusunda bir yetkisi yoktur. Bu yetki münhasıran YÖDAK’a aittir ve YÖDAK tarafından Sn. Avcı ile ilgili karar verilmiştir.

b.Gazetecilere gösterilen belge şu ana kadar YÖDAK Yönetim Kurulu’na ibraz edilmemiştir.

c.Sn. Avcı’nın Denklik Tüzüğü’nde istenilen şartları yerine getirmediği gerçeğinden hareketle lisans diplomasının denklik şartlarının oluşmadığı kararı verilmiştir. YÖDAK Yönetim Kurulu’nun bu kararı kesin ve nihai olup, KKTC’de makam ayrımı gözetmeksizin, tüm kişi ve kuruluşlar için bağlayıcıdır.

4.16 Ocak 2021 tarihli Kibrispostasi.com internet sitesinde Rasıh Reşat tarafından kaleme alınan “Yatsı geldi, Hasgüler’in Mumu Söndü” başlıklı yazıda, kişilik haklarıma saldırılmış, kamuoyuna mal olması gereken bir gazeteciye yakışmayacak bir üslup ile gerçekler çarptırılarak algı operasyonu intibaı yaratacak bir tutum sergilenmiştir.  Bu yazıda ortaya konulan asılsız iddialara karşı cevap hakkı kullanılmak üzere kamuoyunu bilgilendirmeyi gerekli görmekteyim.

a.Turgay Avcı’nın diplomasının “sahte” olduğu şeklinde YÖDAK Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar yoktur; yukarda detayları ile açıklandığı üzere, bahse konu diplomanın Denklik Tüzüğü’nde istenilen koşulları taşımadığı gerçeğinden hareketle denklik verilmemiştir.

b.Keza; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin tanınmaması gibi durum da söz konusu değildir. Bu üniversiteden alınmış bir diploma, Denklik Tüzüğü’nde istenilen (1) diplomanın aslı, (2) Arapçadan tasdik memuru onaylı tercümesi ve (3) transkriptler sunulması halinde onay olabilir. Tüzüğün gerektirdiği bu koşulları sağlamayan bir diploma sureti, Oxford veya Harvard gibi dünyanın en prestijli okullarından alındığı iddia edilse dahi denklik alamayacaktır. Bu, kanun ve tüzüklerin bir gereğidir. Fotokopi üzerinden, ıslak imza, soğuk mühür ve apostil taşımayan belgelerin onaylanması mümkün değildir. Rasıh Reşat’ın bu ifadeleri kamuoyunu yanıltma amacını güdüyorsa maksatlı, bilgisizlikten kaynaklanıyorsa maksadı aşan mahiyettedir. Her halükârda bu ifade, YÖDAK Yönetim Kurulu’nun görevini yapmasına açık bir müdahaledir.

c.YÖDAK Yönetim Kurulu “tetikçi” kullanmaz. Kendisine yasaların verdiği yetkileri kullanır.

d.Beyrut Amerikan Üniversitesi ile yapılan yazışmalarda, adı geçen üniversitenin öğrenci işlerinden tezat içeren karşılıklar alınmış, bir e-posta yazışmasında Beyrut Amerikan Üniversitesi yetkilisince,  Sn. Avcı tarafından bazı yayın organlarına sunulan fotokopinin Arapça metni üzerinde tahrifat olabileceği ifade edilmiş; bu nedenle Sn. Avcı hakkında Denklik Tüzüğü’nün ilgili maddesi gereğince Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulmuştur.

e.Polis Genel Müdürlüğü’nden henüz Sn. Avcı ile ilgili tarafımıza iletilmiş bir karar veyahut soruşturmanın sonlandırıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Halen soruşturma kapsamında olan bir konu hakkında Rasıh Reşat’ın “polis araştırmasını tamamladı, sahte değildir dedi” ifadesi sadece kamuoyunu yanlış bilgilendirme ile sınırlı düşünülemez. Söz konusu bu iddia tarafımızdan soruşturmayı yürüten polise sorulmuş ve araştırmanın sürdüğü ifade edilmiştir. Bu konuda Rasıh Reşat en hafifinden bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu bize gösteriyor. Öte yandan hali hazırda devam eden soruşturma ve araştırmaları tamamen etki altına alıp polisin işini yapmasını engellemek amacıyla bu tür iddiaları ortaya atmaktadır. Konu ile ilgili Rasıh Reşat hakkında polise suç duyurunda bulunulacaktır. . Köşesinde yazdığı bu ifade soruşturma devam ederken kullanılmış ise, polis soruşturmasına açık bir müdahale anlamı taşıyacaktır. Bu konuda Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık tarafından gerekli cevabın verileceğine inancım tamdır.

f.Rasıt Reşat, Sn. Avcı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden onaylı bir diploma örneğine sahip olduğunu, bu belgeyi “isteyene gösterebileceğini”, kendisindeki bu belgenin aynısının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da da olduğunu iddia etmektedir. Bu yazının kaleme alındığı 17 Ocak 2023 tarihine kadar Sn. Avcı tarafından YÖDAK’a böyle bir belge ibraz edilmemiştir. Konu hakkında her adımda bilgilendirilmekte olan Cumhurbaşkanlığı’ndan da Sn. Avcı’nın diploması ile ilgili herhangi bir bilgi ve/veya belge YÖDAK’a ulaştırılmamıştır. Rasıh Reşat bir gazetecidir; Rasıh Reşat’ın bir diplomanın gerçek olup olmadığına karar verme yetkinliği tartışmalı olmakta birlikte, bu konuda bir yetkisinin olmadığı açıktır.

g.Sn. Avcı, kanun ve tüzüklerin üstünde tutulmakta ve bundan sonra YÖDAK tarafından alınan herhangi bir kararın Cumhurbaşkanı veya gazeteciler tarafından reddedilmesi gibi KKTC Yükseköğretimi açısından çok tehlikeli bir içtihat yaratılmaya çalışılmaktadır.

h.YÖDAK Yönetim Kurulu olarak Sn. Avcı hakkında Denklik Tüzüğü’nün 7(2)(f) maddesi gereği bizzat Sn. Avcı tarafından 14 Ekim 2022 tarihinde hür iradesi ile verilen ve YÖDAK’ı araştırma yapmak konusunda yetkilendiren yazı çerçevesinde hareket edilmiştir. Sn. Avcı’nın kendisi hakkında araştırma yapılması konusunda bizzat kendisinin onayı bulunmaktadır.

i.YÖDAK Yönetim Kurulu, Asbaşkan olarak şahsımı Sn. Avcı’nın diplomalarını araştırma konusunda görevlendirmiştir. Ben de “masumiyet karinesi” bağlamında hareket ederek, Sn. Avcı’nın Denklik Tüzüğü’nde istenildiği şeklinde diploma aslına ve transkriplerine ulaşılması için azami gayret gösterdim. Sonuç itibarıyla, ısrarlı tutumumuz karşısında Beyrut Amerikan Üniversitesi, diploma aslı ve transkriplerinin Sn. Avcı’nın kendisine verilebileceğini ifade etmiştir. Bunun için Sn. Avcı’nın AUB nezdinde bir e-posta hesabı açması gerekmektedir. Sn. Avcı’nın kendisine bu durum defalarca iletilmiş ve bu hesabı kurarak belge ve bilgilerin aslına ulaşması ve bunları YÖDAK ile paylaşması talep edilmiştir. Sn. Avcı bugüne kadar bu basit işlemi yapmaktan kaçınarak, bunun yerine şahsım, diğer YÖDAK üyeleri ve YÖDAK aleyhine davalar açmayı tercih etmiştir.

5.Rasıh Reşat tarafından kaleme alınan yazıda şahsıma karşı yalnızca hareket edilmemiş, tehditler de savrulmuştur. Reşat, kendisini mahkemenin yerine koyarak halihazırda beni “tonla para” ödemeye mahkûm etmiş, ilerde hiçbir üniversitede iş bulamayacağım iddiasında bulunmuş, hatta yazılar yazarak katkıda bulunacağım bir internet gazetesini de tehdit etmekten kaçınmamıştır. Belli ki Rasıt Reşat, benim üzerimden görevlerini yapmaya çalışan diğer YÖDAK üyeleri ve dürüst akademisyenleri korkutarak ilerde KKTC’de temiz akademi için sahtecilik ile mücadele yapmak konusunda gözdağı vermek amacındadır.

6.Reşat’ın yazısında “Hasgüler’i harcayın, size yardım edelim” alt-metni dikkat çekmektedir. KKTC’de dürüstçe görevini yasalar çerçevesinde yerine getirmeye çalışanları “harcamaktan” kimin, nasıl bir çıkar umduğu, kamuoyunun takdirine bırakılmalıdır.  

7.Rasıh Reşat, arkamda birilerinin olduğunu ve beni “finanse” ettiklerini iddia etmektedir. Kendisini bu vahim iddiasını ispata davet ederim. İspat edemeyeceği bu ve diğer iddiaları ile ilgili hukuki haklarımı kullanacağım.

8.Sn. Avcı’nın diploma suretlerinin bulunabileceği akademik payelerini almış olduğu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, DAÜ Rektörlüğü tarafından işbirliği yapılmamıştır. Keza; Sn. Avcı’nın askerlik durumu için diplomasının bir örneğini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na sunmuş olması gerektiğinden hareketle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na da bir başvuru yapılmıştır. Şu ana kadar YÖDAK, Sn. Avcı’nın diploma asıllarına ve/veya transkriptlerine ulaşamamıştır. Basında veya Cumhurbaşkanlığı’nda olduğu rivayet edilen belgeler, Sn. Avcı tarafından YÖDAK’a verilmemiştir.

9.Sn. Avcı, diploması ile gerekli bilgi ve belgeleri YÖDAK’a sunmamakta ısrar etmekte, birtakım belgeleri yetkisiz insanlarla paylaşmaktadır. YÖDAK bir kaosa itilmiştir. Üzülerek ifade etme etmek isterim ki sorunu çözmek yükümlüğündeki Cumhurbaşkanlığı makamı yangına körükle gitmiştir. Gazetecilerin görevi halkı tam ve doğru olarak bilgilendirmektir. Kendisini “araştırmacı gazeteci” olarak takdim edenlerin, hakkaniyet ve eşitlikle hareket etmeleri kamuoyunun beklentisidir. Gazetecilerin yetkinlik sahibi olmadıkları bir konuda bu kadar ısrarla, bilgisiz ama bir sürü fikir dolu yazılar yazarak kamuoyunu manipüle etmeleri kabul edilemez.

10.YÖDAK’ta sekiz yıllık görev sürem Şubat 2023’te dolacaktır. Geçtiğimiz sekiz yıl zarfında KKTC’de üniversite sektörünün gelişimi için gerekenleri yapmaya çalıştım. Diploma sahteciliğine karşı mücadele yürüttüm. Maalesef, gelinen bu noktada YÖDAK ve üyeleri yıpratılmaktadır. Bu konuda yetkili Yüksek Adalet Kurulu’dur. Eğer Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sn. Avcı’nın durumu ile ilgili kendisinden bu kadar emin ise, en doğru hareket, konuyu daha fazla geciktirmeden yargıya intikal ettirmektir. Sn. Tatar, Cumhurbaşkanı olarak yargının karar vermesi gereken bir konuda kendisi ve konu hakkında yetkinlik ve yetki sahibi olmayan gazeteciler aracılığı ile mütalaada bulunmak yerine kamu vicdanı ve KKTC üniversitelerinin itibarı daha fazla hırpalanmadan Sn. Turgay Avcı hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Rasıh Reşat'ın köşe yazısına aşağıdaki linkten ulaşılabilir

https://www.kibrispostasi.com/c1-KIBRIS_POSTASI_GAZETESI/j72/a39884-yatsi-geldi-hasgulerin-mumu-sondu

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.