İÇ HABERLER
okuma süresi: 9 dak.

Erdal Özcenk: Mali krizle boğuşan DAÜ’nün demokratik kurulları neredeyse hiç çalıştırılmadı

Erdal Özcenk: Mali krizle boğuşan DAÜ’nün demokratik kurulları neredeyse hiç çalıştırılmadı

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, mali krizle boğuşan DAÜ’nün demokratik kurullarının neredeyse hiç çalıştırılmadığını belirterek, DAÜ Rektörü Aykut Hocanın’na gereğini yapması yönünde çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14/09/23 17:00
Güncelleme Tarihi: 14/09/23 21:46
okuma süresi: 9 dak.
Erdal Özcenk: Mali krizle boğuşan DAÜ’nün demokratik kurulları neredeyse hiç çalıştırılmadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, üniversitedeki mali ve yönetsel sorunlarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Özcenk, mali krizle boğuşan DAÜ’nün demokratik kurullarının neredeyse hiç çalıştırılmadığını ifade ederek, “DAÜ Rektörü Aykut Hocanın mali kriz boyunca Üniversite Yönetim Kurulu’nu yeterli sayıda, toplantıya çağırmamıştır” dedi.

Rektörlüğün, Üniversitemdeki döner sermaye işletmelerini mali krizin aşılabilmesi amacıyla gelir getirici proje ve öneriler üretmek üzere efektif bir şekilde kullanmaması veya mevcut projelerin verimliliğinin artırılmasına dair adım atmamasının üzücü bir husus olduğunu aktaran Hocanın, “Vakıf Yöneticiler Kurulu, bugüne kadar sorunların Rektörlük tarafından çözülmesi için iyi niyetle ciddi tolerans göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Özcenk, “Sayın Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın durumu gerçekçi değerlendirerek, üniversitenin huzuru ve bekası için gereğini yapmasını beklemekteyiz” açıklamasında bulundu

Dr. Erdal Özcenk’in açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Sayın Senatörler ve Üniversitenin değerli akademik, yönetsel hizmetler personeli, Vakıf Yöneticiler Kurulu, KKTC Eğitim Bakanlığı ve Hükümetin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülkemizin temel ve yaşamsal kurumlarından olduğuna dair inancı tamdır.  Tüm çalışmalarımız kurumumuza verilen bu yüksek değer çerçevesinde ciddiyetle ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Üniversitemizin özerk ve demokratik yapısı sürdürülebilirliğin, şeffaf ve hesap verebilirliğin ayrılmaz parçası olarak büyük öneme sahiptir.  Böylesi bir yapının krizleri fırsata çevirecek ortak aklın bulunmasında önemli bir güç olduğu aşikardır.  Bununla birlikte özerk ve demokratik yapının yöneticilere ciddi de bir sorumluluk yüklemesi kaçınılmaz bir sonuçtur.  Yöneticilerin demokratik süreçlerle göreve gelmesi başarı için yeterli olmayabilmektedir.  Başarı için tüm kurulların etkin ve verimli olarak çalıştırılması da son derece önemlidir.  Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de etkin denetim mekanizmalarının çalıştırılmasıdır.

Üniversitemizin bilgi ve beceriyle donanmış yetkili kurullarını zamanında ve sonuç alıcı bir şekilde çalıştırması gereken bu kurulların başkanlığını yürüten Sayın Prof. Dr. Aykut Hocanın’dır. Ancak Üniversitemiz mali krizle boğuşurken Üniversitenin demokratik kurulları neredeyse hiç çalıştırılmamıştır.  Kurulların çalışıp karar ürettiği durumlarda ise uygulama aşamasına geçilememiştir.  Sayın Rektör mali kriz boyunca Üniversite Yönetim Kurulu’nu yeterli sayıda, toplantıya çağırmamıştır.  Burada alınan kararlar ise krizin önlenmesine veya durdurulmasına katkıda bulunmaktan çok uzaktır.

Rektörlüğün, Üniversitemizdeki döner sermaye işletmelerini mali krizin aşılabilmesi amacıyla gelir getirici proje ve öneriler üretmek üzere efektif bir şekilde kullanmaması veya mevcut projelerin verimliliğinin artırılmasına dair adım atmaması üzücü bir husustur.

2021, 2022 ve 2023 yılı bütçe öngörülerinde ciddi sapmalar gerçekleşmiş, gelir – gider dengesindeki açık giderek büyümüştür.  2023 yılındaki bütçe açığı öngörüsü 410 milyon Türk Lirası seviyesindeyken bugün itibariyle yılsonu gerçekleşmesi beklenen açık iki katına çıkmıştır.  Vakıf Yöneticiler Kurulu, bugüne kadar sorunların Rektörlük tarafından çözülmesi için iyi niyetle ciddi tolerans göstermiştir.

Yaşanan tüm sorunlara yönelik olarak Vakıf Yöneticiler Kurulu, Rektörlüğü defalarca yazılı ve sözlü olarak uyarmış, önlemler alınması için somut talimatlar vermiş, süre ve imkan sağlamıştır.  Ancak buna rağmen Rektörlük sayısız sözlü ve yazılı talimatı yerine getirmemiş, önlem almamış, ciddi ve somut adımlar atmaktan kaçınmıştır.

Sayın Rektör uluslararası tanıtım konusunda görevlendirme yapmaktan ısrarla kaçınmış, şahsen yürüttüğü bu görevde ise açık bir şekilde başarısız olmuştur.  Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun tüm ısrarlarına, hedeflenen eşdeğer öğrenci sayısı yani öğrenci gelirlerine ulaşılamamasına rağmen önlem alınmamıştır.  Sayın Rektör üstlendiği tanıtım görevi boyunca sadece bir kez yurtdışına giderek çalışmalara kısa süreli olarak katılmıştır.  Sayın Rektör halen tanıtımdan sorumlu bir rektör yardımcısı önerisinde bulunmamıştır.  Bu konuda yürüttüğü çalışmalar sonuçsuz kalmıştır.

3 yıl boyunca Üniversite bütçesinde açığın kapanmasına yönelik gelir artırıcı ve giderleri düzenleyici önlemler Rektörlük tarafından ısrarla alınmamış, tüm telkin ve teşviklere kulak tıkanmıştır.  Krizin derinleştiği 2023 yılında ise aynı tavır devam ettirilerek üniversitenin hayat pahalılığı ödeneği ve hatta maaş ödeyemez hale getirilmesine yol açılmıştır.

Rektörlük, Vakıf Yöneticiler Kurulu gündeminde görüşülmek veya onaylanmak üzere sözleşmeleri ödeneksiz izinleri, iş birliği antlaşmaları, hizmet alımları gibi ciddi konuları dahi geç veya makul süre dışında göndererek Üniversitenin işleyişini de zora sokmuştur.  Bu konuda Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun müteaddit kez uyarısı bulunmasına rağmen bu durum devam etmiştir.

Sayın Senatörler ve Üniversitenin değerli akademik, yönetsel hizmetler personeli,

Rektörlük kendi döneminde oluşan ciddi mali krizin çözümüne yönelik bir taslak çalışma hazırlamış ancak bu çalışma Üniversite Yönetim Kurulu, Senato dahil hiçbir kesim tarafından destek bulmamıştır.  Bu noktada sorunun çözümü için Vakıf Yöneticiler Kurulu, hükümetin yetkili ve ilgili tüm bakanlıkları, tüm paydaşlarla görüşerek üniversitenin sorunlarına bütünlüklü bir çözüm bulunması için plan ortaya koymuştur.  “Protokol taslağı” adıyla anılan bu kapsamlı plan şu hayati unsurları içermektedir: Üniversitenin sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için gelir artırıcı, gider azaltıcı ve verimliliği artırıcı önlemler, borçlanma, vergi borçlarının hükümet tarafından üstlenilmesi, Üniversitemizin önünü açacak yasal düzenlemeler.

Hükümetin de açık destek belirttiği ve sorumluluklar üstlendiği bu plan, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin varlığını koruyabilmek için olmazsa olmaz bir konudur.  Ancak ne yazık ki, 2023 Haziran ayından itibaren görüşülen protokol taslağında yer alan unsurların gerekli eklerinin hazırlanması ve protokolün tarafların onayına sunulabilmesi noktasında Rektörlük kayıtsız kalmış, katkı koymanın aksine süreçleri geciktiren, engelleyen bir tutum içinde olmuştur.  Bu tutum yüzünden önce 31 Temmuz, ardından 15 Ağustos ve en son 31 Ağustos tarihleri protokolün imzalanması için VYK tarafından hedef olarak gösterilmesine karşın, bu tarihler kaçırılmıştır.  Kapsamlı çözüm yönünde uzlaşıyla adım atılmadan geçen her gün üniversitenin sıkıntılarını büyütmekte, kamuoyu önündeki itibarını zedelemekte, güvensizlik ve umutsuzluğu artırmakta, çalışanlar içerisinde ciddi bir motivasyon kaybına neden olmaktadır.  Söz konusu planın tarafların uzlaşısıyla hayata geçirilmesi için artık daha fazla zaman kaybedilmesine imkan kalmamıştır.

Tüm bu hususlar ve özellikle Üniversitemiz için hayati öneme sahip protokol çalışmalarının engellenmesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun Sayın Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a güvenini tamamen yitirmesine, Sayın Rektörle ortak çalışma imkanının ortadan kalkmasına yol açmıştır.

Hükümetimiz ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tüm yetki ve sorumluluğunu Üniversitenin geleceğini teminat altına almak için kullanmakta kararlıdır.

Sayın Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın durumu gerçekçi değerlendirerek, Üniversitenin huzuru ve bekası için gereğini yapmasını beklemekteyiz.  Bununla birlikte özellikle Senato’nun, Üniversitemizin demokratik işleyişini sürdürmesi için Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası madde 12 kapsamındaki yetkilerini kullanacağına eminiz.

Kurumumuz tarihi bir dönemden geçerken; Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun olduğu gibi tüm kesimlerin kararlı, sorumlu, zamanında, aklın yolunda ve şeffaf davranmasının birincil görevi olduğunu hatırlatır, DAÜ için elimizden geleni yapmaya davet ederim.

Saygılarımla”

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.