SPOR
okuma süresi: 11 dak.

KKTC-TC Gençlik ve Spor Protokolü'ne ilişkin detaylar...

KKTC-TC Gençlik ve Spor Protokolü'ne ilişkin detaylar...

KKTC ile Türkiye arasında imzalanması planlanan Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü'nün içeriği açıklandı. Protokole göre, KKTC’nin uygun gördüğü gençlerin yaz aylarında Çanakkale Milli Mücadele Kampı'na katılımları için kontenjan ayrıldı. Ayrıca Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi de KKTC kullanımına uyarlanacak.

Yayın Tarihi: 14/04/21 20:00
okuma süresi: 11 dak.
KKTC-TC Gençlik ve Spor Protokolü'ne ilişkin detaylar...
A- A A+

Ses Kıbrıs'ın haberine göre, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanması planlanan “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün içeriği açıklandı.  

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor Alanlarında 2021 Yılı İşbirliği Protokolü birçok alanda geniş kapsamlı işbirlikleri ve desteler barındırıyor.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması planlanan protokolün tam metni ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  Başbakanlık Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (bundan böyle ayrı ayrı “Katılımcı Taraf”, birlikte “Katılımcı Taraflar” olarak anılacaktır),

Gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek amacıyla, aşağıdaki proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

MADDE 1

(Spor Bilgi Sistemi, Genç Bilgi Sistemi ve Sportif Yetenek Taraması Projesi)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi yazılımları ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sorumlu ve yetkili birimlerce kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla,

Bahsi geçen bilgi sistemlerinin (Spor Bilgi Sisteminde Sicil Lisans, Kulüp, Federasyon ve Okul Sporları modülleri) KKTC kullanımına uygun hale getirilerek hizmete açılması, Türkiye Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme projesinin KKTC’de uygulanabilmesi ve sürekliliğin sağlanması için eğitici eğitimi ve tarama malzemelerinin temin edilmesi, geliştirilecek yazılımlar için personel istihdam edilmesi ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi kapsamında,

Aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır:

Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sisteminin KKTC kullanımına uyarlanması için, KKTC tarafından toplamda 4 (dört) kişiden oluşan ve kamu personeli olan yazılım geliştirme personelinin GSB Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde görevlendirilmesi, hâlihazırda yetkin personel olmaması durumunda ise bu kişilerin istihdam edilmesi, sözleşmeli çalışan personel varsa iş akitlerinin uzun süreli olması ya da KKTC ile ilişkilerini yakın sürede kesmeyecek olmaları gerekmektedir.

Bilgi sistemlerinde yazılım geliştirme sürecinde görev alacak personellerin görevlendirilmesi ve işe başlaması.

Geliştirilen bilgi sistemlerinin kullanıcı eğitimleri GSB personelleri tarafından, yeri, eğitim yöntemi ve kesin tarihi daha sonra belirlenmek kaydıyla 2021 yılında verilecektir.

Bilgi sistemlerinin 2021 yılında tamamlanmasına ve devreye alınmasına çalışılacaktır.

Bilgi sistemlerinin geliştirilebilmesi için; Okul Sporları Modülü için okul ve öğrenci ilişkili listesi ile Federasyonlar ve spor kulüplerinin bilgileri, KKTC tarafından GSB Bilgi İşlem Dairesine verilecektir.

KKTC Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi için;

İçinde antrenör ve öğretmenlerin de bulunduğu 18 kişiden oluşan KKTC tarama ekibinin GSB – SHGM Spor Eğitim Dairesi ile sahada aktif olarak yetenek tarama sürecine katılması ve eğitici eğitimini alması sağlanacaktır.

Spor Bilgi Sistemi Yetenek Tarama Modülünün 2021 yılında kullanıma hazır hale getirilmesi ve SHGM Spor Eğitim Dairesi tarafından KKTC’deki antrenör ve öğretmenlere eğitici eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Tarama işlemlerinden sonraki süreçlerin yönetimi için SHGM Spor Eğitim Dairesi tarafından hazırlanacak olan Stratejik Faaliyet Raporu, KKTC tarafına gönderilecektir.

MADDE 2

(Gençlik Alanında İşbirliği Faaliyetleri)

KKTC’den 20 kadın, 20 erkekten oluşan 40 kişiye, GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kamp liderliği eğitimi verilecektir.

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu 20 kamp lideri, yerinde eğitim için KKTC’deki kamplara gönderilecektir.

KKTC’nin uygun gördüğü gençlerin yaz aylarında “Çanakkale Milli Mücadele Kampı”na katılımları için 2021 yılında 3000 kontenjan ayrılmıştır. 

KKTC’den gençlerin 2021 yılında Türkiye’deki “Ortak Kültür Kampı”na katılımları için 500, “Ulusal Kamplar”a katılımları için 500 kontenjan ayrılmıştır.

İki ülkede düzenlenecek olan uluslararası etkinliklere karşılıklı davet gönderilecektir.

KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü Gençlik Kampları bölümünde görev yapan personele GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’de; Kamp Yöneticiliği Eğitimi, Kampın Hizmet Prosedürü, Lider Eğitimi, Kamp Dönemlerinin İçerik Planlamaları, Kampta Kalacak Öğrencilere Yönelik Eğitimlerin Prosedürleri, Kamp Direktörlüğü Kursu, İlk Yardım Kursu konu başlıklarında eğitimler verilmesi planlanmaktadır.

Faaliyetlere mükerrer katılımların olmaması için KKTC tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

Kamp ve Gençlik Merkezi Lider Değişim Projesinin yürütülmesine devam edilecektir.

KKTC’de, gençlik merkezlerinde görev yapan gençlik liderlerine gençlik liderliği eğitimi ve gençlik liderliği kapasite geliştirme eğitimi verilecektir.

KKTC ile karşılıklı olarak gençlik ve uzman değişim programları düzenlenecektir.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen engellilere yönelik tematik kamplara KKTC için kontenjan ayrılacaktır.

GSB Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “1 Usta 10 Çırak” Projesine, KKTC’de yaşayan gençler arasından Anadolu’da var olan geleneksel el sanatlarından Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Çini, Sedef Kakma, Naht, Kalemişi, Kündekari, Halı ve Seramik alanlarına ilgi duyan gençlerin dahil edilmesi hedeflenmektedir.

GSB Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şehirler ve Kültürler Projesi”ne, iki ülke gençlerinin katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir.

İki ülke arasında gönüllü değişim programlarının gerçekleştirilmesi. Gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getirmek üzere GSB bünyesinde beş yılı aşkın süredir hizmet vermekte olan Genç Gönüllüler Platformu’nun KKTC'de tanıtımının etkin şekilde yapılması, gerek kurumsal (kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,  yerel yönetimler, STK'lar, hastaneler, kütüphaneler,  müzeler, vb.) gerekse bireysel başvuru ve katılımların teşvik edilmesi.

KKTC tarafınca da uygun bulunması halinde “KKTC Gençlik Profili Araştırması”nın yapılması için GSB Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından destek sağlanacaktır.

MADDE 3

(Spor Alanında İşbirliği Faaliyetleri)

Spor Federasyonları arasındaki mevcut işbirliklerinin ilerletilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına devam edilecektir.

Okul Sporları faaliyetlerine yönelik tecrübe değişimi ve işbirliğine önem verilecektir.

KKTC Futbol liglerinde şampiyon olan takımların, Türkiye BAL (Bölgesel Alt Ligleri)’de müsabakalara çıkabilmeleri ile ilgili istişarelere devam edilecektir.

Federasyonlarımız tarafından gerçekleştirilen hakem gelişim seminerlerine KKTC Hakemlerinin de katılımlarının sağlanmasına devam edilecektir.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri aracılığıyla KKTC’li sporculara sağlanan destek faaliyetlerine devam edilecektir.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda masa tenisi sporunun yaygınlaşmasına destek olmak için tüm okullara masa tenisi, raket ve top yardımında bulunulacaktır.

KKTC’deki beden eğitimi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecektir.

KKTC’deki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki okullarda akıl ve zeka oyunlarının geliştirilmesine destek olmak amacıyla, okullardan seçilen öğretmenlere zekâ oyunları öğreticiliği eğitimi verilmesi ve okul ve KKTC genelinde turnuvalar düzenlenmesi.

KKTC vatandaşlarına T.C’de düzenlenen spor faaliyetlerine katılımları sırasında konaklama konusunda imkânlar ölçüsünde yardımcı olunması sağlanacaktır.

Düzenlenecek uluslararası etkinliklere KKTC tarafı da davet edilecektir.

KKTC’de Futbol geçmişinin araştırılması, tarihi nitelikte bilgi ve belgelerin toplanması, hatıraların gençlerin ve gelecek kuşakların ilgisine sunulması amacıyla bir sergi alanı oluşturulmasına çalışılacaktır.

MADDE 4

(Genel Hükümler)

  1. İşbu İşbirliği Programı kapsamında yapılacak faaliyetlerde, Katılımcı Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde,  gönderen Taraf kendi delegasyonunun gidiş-dönüş yolgiderlerini, ev sahibi Taraf ise iaşe-ibate giderlerini karşılayacaktır.
  2. İşbu Program kapsamındaki faaliyetlerin tarihleri, KKTC’de görevli GSB Gençlik ve Spor koordinatörü aracılığıyla karşılıklı istişarelerle belirlenecek ve ayrıca diplomatik kanallardan bildirimde bulunulacaktır.
  3. 2021 yılı için geçerli olan bu Program, işbu Program’da yer almayan diğer faaliyetleri engellememektedir.
  4. Program kapsamındaki tüm proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Katılımcı Tarafların yasal mevzuatı ile mevcut bütçe ve kaynaklarının uygunluğuna bağlıdır.
  5. İşbu Program, Katılımcı Taraflar arasındaki işbirliğini artırmak ve geliştirmek amacıyla imzalanmıştır ve uluslararası hukuk bakımından bağlayıcı bir uluslararası anlaşma niteliği taşımamaktadır. İşbu Program’ın hiçbir hükmü Katılımcı Tarafların Devletleri için hukuki hak, yükümlülük veya taahhüt yaratacak şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.
  6. İşbu Program imzalandığı tarihte uygulamaya girer ve bir yıllık bir dönem için geçerlidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmağı sürece, çeşitli nedenlerle başlanamayan ve/veya sonlandırılmamış proje ve faaliyetlerin uygulanmasına sonraki yıllarda da devam edilebilir.

Kaynak: Ses Kıbrıs

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Haberi Facebook'ta gör