EKONOMİ & FİNANS
okuma süresi: 9 dak.

Yurtdışı nakdi varlıkların ‘getirilmesi’ teşvik ediliyor!

Yurtdışı nakdi varlıkların ‘getirilmesi’ teşvik ediliyor!

Yasa Gücünde Kararname ile “nakdi varlıklara” ilişkin mali düzenlemeye gidildi... Hedef kayıt dışı nakdi varlıkları kayıt altına almak ve ekonomiye katkı sağlamak.

Yayın Tarihi: 05/08/21 09:32
Güncelleme Tarihi: 05/08/21 10:33
okuma süresi: 9 dak.
Yurtdışı nakdi varlıkların ‘getirilmesi’ teşvik ediliyor!
VATAN Mehmet
A- A A+

Yurtdışı nakdi varlıkların ‘getirilmesi’, Bakanlar Kurulu kararı ile teşvik ediliyor... 

Bakanlar Kurulu, çıkardığı Yasa Gücünde Kararname ile “nakdi varlıklara” ilişkin mali düzenlemeye gitti.

Bakanlar Kurulu’na sunulan ve Resmi Gazete’de de yayımlanan gerekçe ise “kayıt dışı nakdi varlıkları” kayıt altına almak ve ekonomiye katkı sağlamak…

Düzenlemede, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan Türk lirası ve/veya döviz cinsinden paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilerek ekonomiye kazandırılmasını da içeriyor…

NAKDİ VARLIKLARA İLİŞKİN MALİ DÜZENLEME HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

“Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti ekonomisi açısından çeşitli sebeplerle kayıt dışı kalmış paralar hususunda uzlaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında ödenecek vergi miktarında indirim yapmak suretiyle yurt içi veya yurt dışıııda bulunan kayıt dışı kalmış paranın kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmek ve bu yolla kayıt dışılık ile yaşanan vergi kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Madde 6. Madde 7.”

MADDE GEREKÇELERİ

“Yasa Gücünde Kararnamenin kısa ismi düzenlenmiştir. Yasa Gücünde Kararnamenin 2'nci maddesinde Kararnamenin amacı düzenlenmiştir. Yasa Gücünde Kararnamenin 3'üncü maddesinde Kararnamenin kapsamı düzenlenmiştir . Yasa Gücünde Kararnamenin 4' üncü maddesinde yurt içi veya yurt dışına bulunan kayıt dışı kalmış paralara ilişkin vergilerde uzlaşmanın kuralları düzenlenmiştir. Yasa Gücünde Kararnamenin 5'inci maddesinde kararnameden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin uymakla yükümlü bulundukları başvuru şekli, süresi ve ödeme koşulları düzenlenmiştir. Yasa Gücünde Kararnamenin 6'ncı maddesinde yürütme yetkisi düzenlenmiştir. Yasa Gücünde Kararnamenin 7'nci maddesinde yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.”

Sayı: 53/ 2021 148 NAKDİ VARLIKLARA İLİŞKİN MALİ DÜZENLEME HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Anayasasının 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Kararnameyi yapar:

Kısa İsim Amaç Kapsam 1. Bu Kararname, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir. 2. Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi veya yurt dışında bulunan Türk lirası ve/veya döviz cinsinden paralarının beyan edilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine kazandırılması ve vergi kaybı ile kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanmaktadır. 3. Bu Yasa Gücünde Kararname kuralları,

(1) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan Türk lirası ve/veya döviz cinsinden paraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilerek ekonomiye kazandırılmasını,

(2) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde bulunan yasal olarak kayıtlı olmayan paraların beyan edilmesi ve vergisinin ödenmesi ile ekonomiye kazandırılmasını,

 (3) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin yasal defter ve muhasebe kayıtlarında yer almayan paraların Gelir ve Vergi Dairesine beyan edilerek yasallaştırılmasını kapsar.

Beyan Dışı 4. Bu Kararnameden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Kalmış Paralara İlişkin Vergilerde Uzlaşma 27/1977 13/1980 24/2015 50/2017 (l) ,Yurt içinde ve/veya yurt dışında kayıt altına alınmamış paraların, Daire tarafından belirlenecek bir beyanname ile beyan edilmesi ve beyan edilen para miktarı üzerinden aşağıdaki (5)'inci fıkrada belirtilen vergi oranının uygulanması sonucu saptanacak vergi miktarının beyanda bulundukları tarihi takip eden ikinci ayın son gününe kadar ödemesi suretiyle bu Kararnameden yararlanırlar.

Beyan edilen paraların belge ile kanıtlanması koşuldur. (2) Bu Kararname uyarınca beyanda bulunanlar hakkında tarh ve tahakkuk edilecek verginin zamanında ödenmesi koşuluyla beyan edilen para miktarları, vergisi ödenmiş kazanç olarak kabul edilecek ve haklarmda herhangi bir araştırma, vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. (3) Bilanço esasına göre defter tutan yükümlüler, Vergi Usul Yasası kurallarına göre yasal defterlere kaydettikleri paralar için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin bir parçası olup, beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilir. Bu süre içerisinde sermayeye ilave edilmeyenler yukarıdaki (2)'nci fıkra kurallarına bakılmaksızın gelir olarak kaydedilir.

Özel fon hesabı sermayeye ilave edilmeyip, yasal defterlere gelir olarak kaydedildiği takdirde bu Kararname uyarınca tarh edilip ödenen vergi 2021 Yıli için vergi yasalarında düzenlenmiş bulunan kurallara uygun olarak 149 Başvurunun Şekli, Süresi ve Ödeme Koşulları 48/1977 28/1985 31/1988 31/1991 23/1997 54/1999 35/2005 59/2010 13/2017 sunulacak Kurumlar Vergisi ve/veya Gelir Vergisi hesaplarında ödenecek vergiden mahsup edilir. Serbest meslek kazanç defteri ve işletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlüler, bu Kararname uyarınca yapacakları işlemleri defterlerinde ayrıca gösterirler. (4) Bildirimde bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan yükümlüler, beyannamelerinin ekine düzeltilmiş bilançolarını ve döküm listelerini, serbest meslek kazanç defteri ve işletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlüler ise envanter listelerini eklerler. (5) Bu madde kapsamında başvuru yapanlar hakkında beyan edilen Türk lirası ve/veya döviz cinsinden para miktarı üzerinden %2,5 (yüzde iki buçuk) oranında vergi hesaplanır.

(6) Bu Kararname kurallarınca beyanda bulunanların yurt dışında paraları bulunması halinde bu paralarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankaya başvuru tarihinde aktarmış olmaları zorunludur. Ancak yurt dışındaki paraların bir bankada vadeli olarak bulunması halinde vade süresini düzenleyen kanıt niteliği taşıyan yazılı bir belge ibraz edilmesi koşuluyla Daire aktarma süresini vade sonuna kadar uzatır.

  1. (1) Bu Kararname kurallarından yararlanmak için yapılacak başvurular yükümlünün bağlı bulunduğu Gelir ve Vergi Dairesi şubelerine yapılır. (2) Bu Kararnameden yararlanmak isteyenler, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak takip eden ikinci ayın son gününe kadar (bu tarih dahil) Dairenin şubelerine başvurmakla yükümlüdürler. Başvuru süresini aşmamak koşuluyla şahsen veya yetkili temsilcileri tarafından bir veya birden fazla seferde bildirim yapılabilir.

 (3) Bu Kararname kapsamında oluşacak verginin tümünün beyanda bulundukları tarihi takip eden ikinci ayın son gününe kadar ödenmesi koşuldur. (4) Bu Kararname kapsamında ödenmesi gereken ve saptanan süreler içinde ödenmeyen vergi ve gecikme zamları Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarına göre tahsil edilir. Ödeme süresinden itibaren yirmi dört ay içerisinde tamamen ödenmeyen vergiler hakkında aşağıdaki (5)'inci fıkra kuralları uygulanır. (5) (A) Bu Kararname kapsamında tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin gecikme zamlarını, bu Kararname uyarınca belirlenen ödeme süresinden itibaren en geç yirmi dört ay içerisinde ödemeyenler; (B) Bu Kararname kuralları uyarınca Dairenin yapacağı uygulamayı kabul etmeyen ve uyuşmazlık yaratanlar; bu Kararname kurallarından yararlanma haklarını kaybederler ve beyan edilen paralara ilişkin yürürlükte bulunan vergi kuralları uygulanır.

150 Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş Ancak, bu Kararname uyarınca tarh edilen verginin tümünün değil bir kısmının ödenmesi durumunda verginin ödenmiş olan kısmı bu Kararname kurallarından yararlanır ve ödenmemiş bakiye kısmı için yürürlükte bulunan vergi kuralları uygulanır. Yararlanma haklarını kaybedenlerden bu Kararname uyarınca tahsil edilen vergilerin ve gecikme zamlarının iadesi ve diğer vergilere veya başka yıllara mahsubu yapılmaz. Bu Kararname kapsamında ödenen vergiler, hiçbir suretle gelir veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim konusu yapılamaz. 6. Bu Yasa Gücünde Kararname, Maliye işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 7. Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Haberi Facebook'ta gör