İSKELE
okuma süresi: 10 dak.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başlıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başlıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) – Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) faaliyetlerine başlıyor.

Yayın Tarihi: 02/06/21 18:00
Güncelleme Tarihi: 02/06/21 18:25
okuma süresi: 10 dak.
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başlıyor
A- A A+

İEZB’den verilen bilgiye göre, İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı bilgilendirme toplantısında İEZB-MEM hakkında ve faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırmızı, Mesleki Eğitim Merkezi‘nin (İEZB-MEM) amacının öncelikle İskele ve Karpaz bölgesi gençleri ile yetişkinlerine yönelik, ulusal melek standartlarında, mesleki gelişim, meslek edindirme ve buna bağlı olarak mesleki sertifika verme amacı ile kurulan bir meslek okulu olduğunu bildirdi.  

Gerek ve talep olduğu durumlarda mesleki eğitim çalışmalarını KKTC’nin diğer bölgelerine de yayabileceklerini belirten Kırmızı, kullanılacak olan Ulusal Meslek Standartlarının halen çalışması yapılıp uygulamada olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından hazırlanan standartlarda olacağını vurguladı.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı şunları söyledi;

“Eğitim merkezi olarak İEZB’nin okul binası ve ihtiyaç ve şartlara bağlı olarak da yapılacak protokol ve anlaşmalara bağlı olarak gerek kamu okulları ve gerekse de KKTC’de kayıtlı sektör firmalarının çalışma alanları kullanılacaktır. Eğitmenler İEZB tarafından görevlendirilecek ve mesleğinde uzman elemanlardan oluşacak kadrolardan seçilecek olup pratik uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli uygulanacaktır. Eğitim süreçlerinde piyasada faaliyet gösteren ve ilgili meslek belgesine sahip usta ve çıraklardan da yararlanılacaktır."

Mesleki Eğitim Merkezinin faaliyet amaçları şöyle açıklandı:

"İEZM-MEM aşağıda sıralanan ana amaçlara bağlı olarak genelde ülkemiz ve özelde de İskele bölgesi ihtiyaç analizlerine bağlı olarak çok geniş yelpazede tanımlanan birçok dalda mesleki eğitim verecektir. İEZB-MEM’nin cinsiyet, yaş grubu, milliyet ayırımı gözetmeksizin yapacağı eğitim faaliyetlerinde ana amaçları:

Ülkemiz yetişkin ve gençlerine yönelik meslek edindirme

Ülkemiz yetişkin ve gençlerine sahip oldukları mesleklerde yeni uygulamalar ve teknolojileri öğreterek mesleki gelişim sağlama

Ülkemiz yetişkin ve gençlerine ikinci bir meslek kazandırma

Yükseköğrenim mezunu olup da aldığı eğitime paralel olarak iş bulamayan veya işinden memnun olmayan gençlerimize yeni meslekler kazandırma

Ülke ve bölge ihtiyaç analizlerine ve karakteristik özelliklerine bağlı olarak bilinmeyen ve ülkemizde uygulaması olmayan  yeni eğitim sahaları açmak

Ülkemiz çalışanlarının emekliliklerinden sonra, yeniden üretim hayatına kazandırılması amacı ile yaş ve özelliklerine uygun veya farklı, yeni meslekler edinmelerini sağlamak ve ekonomiye katkı koymalarının yolunu açmak.

Mesleki Eğitim Merkezinin Faaliyet Alanları

İEZB-MEM’nin başlıca faaliyet alanları şöyle

1-Teknik ve Teknolojik faaliyet alanı

Bilgisayar tamiri ve montajı

Özel yazılım kursları

İnternet uygulamaları

Bilgisayar ağ kablolama ve kablosuz uygulamaları

Bilgisayar çevre elemanları bağlantı ve montajı

WEB tasarım ve yazılım

Veri dosyalama ve güvenlik

Elektronik bakım, tamir ve kurulum

Ses ve görüntü sistemleri kayıt, kurulum ile bakım ve tamirleri

Araç bakım ve tamiri

Otomotiv elektroniği

2-Turizm faaliyet alanı (el zanaatları dahil)

Ön büro elemanı yetiştirme

Kat görevlisi yetiştirme

Servis elemanı yetiştirme

Turizmde rehberlik eğitimi

İnternet üzerinden turizm pazarlaması

İnternet üzerinden müşteri memnuniyeti anket ve analizler

Yabancı dil eğitimi (Rusça Arapça, İngilizce)

Mutfak hizmetleri

Ahçılık

Pastacılık

Kıbrıs meyhane kültürü meze hazırlama

3-Tarım ve hayvancılık faaliyet alanı

Seracılık

Açık alan sulu tarım uygulamaları

Çiçekçilik

Balıkçılık eğitimi

Hayvan sağlığı ve bakımı ara elemanı yetiştirme

Süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, üretim ve paketleme ile pazarlama  ara eleman yetiştirme

Et ve et ürünleri üretim tesisleri üretim, paketleme ve pazarlama ara elamanı yetiştirme

Balıkçılık ve balık ürünleri üretim, paketleme ve pazarlama ara elamanı yetiştirme

Hayvan yemi ham maddesi yetiştiriciliği

Tarım ve hayvancılıkta zararlılar ile mücadelede görev alacak ara elemanlar

  4- İnşaat faaliyet alanı

İnşaat demirciliği

İnşaat kalıpçılığı

İnşaat şantiye yöneticiliği

Beton üretim tesislerinde görev yapacak ara elemanlar

Beton testi ve numune analizi yapabilecek ara elemanlar

Kum ve çakıl ocaklarında çalışabilecek iş makineleri operatörleri

Çimento ve kireç üretim tesislerinde çalışacak ara elemanlar

Boya ve diğer benzer malzeme üreten tesislerde çalışabilecek ara elemanlar

5-Kültür ve el zanaatları faaliyet alanı

El zanaatları üretimi

Turizmde kültür organizasyonları yapabilecek elemanlar

Rehberlik

Müzik aletleri kullanabilme kursları

6-Sanat eğitimi faaliyet alanı

Koro elemanı

Resim

Diğer sanat dalları

7-Basın ve yayıncılık faaliyet alanı ve dijital medya çalışmalarım alanı

Matbaacılık ara elemanı

Dijital medyada görevlendirilecek bilgisayarda ilgili programları kullanabilen ara elemanlar

Yazılı basın sektöründe görev alacak ara elemanlar

Görsel basında görev alacak kameraman

8-Aile ve çocuk gelişimi faaliyet alanı

Çocuk sağlığı ve bakımı ara elamanları

Çocuk yuvaları ile çocuk okul öncesi kurumlarda görev alacak ara elemanlar

 9-Balıkçılık ve arıcılık faaliyet alanı (Hayvancılık faaliyet alanı olmasına rağmen bu konu özel olarak ele alınacaktır)

Balıkçılık sektöründe çalışacak elamanları

Arıcılık sektöründe çalışacak elemanlar

(Bu alanlar ihtiyaç, teknolojik gelişim veya talep üzerine artırılabilecektir)

Mesleki Eğitim Merkezinin Faaliyet Dalları, Yurtdışı Kıbrıslı Türk gençlere yönelik faaliyetler, Üretim ve Kooperatifçilik

Yukarıda sıralanan faaliyet alanlarına bağlı olarak ilgili faaliyet alanına giren, talep ve ihtiyaç duyulan, eğitmen ve eğitim alanı (özel koşullarda) bulunabilen tüm dallarda mesleki eğitim verilecektir. Bu dallar sınırlı kalmayacak olup aynı zamanda başlangıç seviyesi ile birlikte üst seviyeleri de ihtiyaca göre verilecektir. Başlıca faaliyet dalları (alan sınıflandırılması yapılmadan) aşağıdaki gibi olabilecektir Bu sıralama değişken olabilecektir

Matbaacılık, inşaatlar ile ilgili tüm talepler, el zanaatları, balıkçılık, arıcılık, dijital medya ara elemanı, yazılım dünyasının ihtiyaç duyduğu ara elemanlar, sanat dallarından resim, müzik ve müzik aleti çalabilme, araç bakım ve onarım, berberlik, kuaförlük, saç ve tırnak bakımı, turist rehberliği, pazarlama, üretime dayalı kurslar, bilgisayar tamiri, muhasebede özel paket programlar, gibi alanları sıralayabiliriz. Bu alanlar her zaman çeşitlenmeye ve artırılmaya açıktır.

İEZB-MEM’nin vereceği sertifikalar İEZB ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği protokolü çerçevesinde olup  MEB tarafından onaylanıp tanınır olacaktır. MEB onayı alan sertifikalar gerek devlet münhallerine başvuruda ve gerekse de özel sektör münhallerinde etkili ve kabul edilir olacaktır.

Ulusal mesleki ihtiyaç analizi ve mesleki yeterliliklerin belirlenmesinde İEZB-MEM gerek KKTCMilli Eğitim Bakanlığı (MEB’nın) veya benzer kuruluşların (MEB onayı alan) yaptığı çalışmaları değerlendirip kullanır. Yeni ve eksik kalan alan, yeterlilik ve ihtiyaçın ortaya çıktığı durumlarda ise kendi ekipleri ile bu çalışmaları yapar ve bu çalışmaları diğer benzer kuruluşlar ile de paylaşır. Bu çalışmalar ilgili yasalar çerçevesinde yapılır ve MEB’nın da onayı alınarak paylaşılır.

İEZB-MEM’nin eğitimde en önemli hedef kitlelerinden bir diğer ise yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk yetişkin ve gençlerine yönelik yapacağı meslek edindirme faaliyetleridir. Çalışmaları kapsamında yer alan tüm faaliyetleri yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk veya Türkiyeli Türk yetişkin ve gençlere yönelik de yerine getirir. Yabancı dil gerektiren alanlarda da yabancı dil yeterliliği olan eğitmenler istihdam eder. Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ve Almanya’da yaşayan Türkiyeli Türklere yönelik özel faaliyetler yürütür. Bu faaliyetler uygun alanlarda “online” uygulamalar ile de yapılabilecektir.

İEZB-MEM eğitim faaliyetlerinin yanısıra, kursiyerlerinin katkıda bulunacağı üretim model ve alanları ile ürünlerinin tanıtım ve ticari faaliyetinin yer alacağı kooperatifleşmeye de açıktır. Burada amaç hem üretim motivasyonunu sağlamak, hem bu faaliyetlere ilgiyi artırmak hem de kursiyerlere ek gelir kaynağı yaratarak topluma örnek oluşturmaktır. Kooperatifçilik konusunda öncülük ve örnek teşkil etmenin yanısıra bu düşüncede olan gruplara da bu anlamda kooperatifleşmede yardımcı olunacaktır."

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.