Kategoriler

İHALE İlanları - Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

İhale NO:

152/2020

KURUM

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (Devlet)

İHALE TANIMI

Radyoaktif Başlıklı Paratonerlerin İmha Edilmesi ve Yerlerine Aktif Başlıklı Paratoner Montajının yapılması projesi için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

1,122,233.00 TRY

SON BAŞVURU TARİHİ

03/07/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 01.10.2020 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

7- Bu ihale ile ayni içeriğe sahip, önceden de duyurusu yapılan 005/2020 sayılı ihale, ita amirliğinin Yüksek Seçim Kurulun’dan izin alamaması sebebi ile iptal edilmiştir. 152/2020 Sayılı bu İhale, 005/2020 sayılı İhale ile tamamen ayni içeriğe sahip olduğundan, şartname satın almış katılımcıların, yeni şartname edinim ücreti ödemesine gerek yoktur.