BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

KKTC'de diplomalı işsizler ordusu büyüyor: Yenileri ekleniyor!

Yayın Tarihi: 11/08/23 07:00
okuma süresi: 13 dak.

KKTC, son yıllarda diplomalı işsizlerin artışıyla karşı karşıya. Üniversitelerden mezun olan gençler, istihdam olanaklarındaki kısıtlamalar nedeniyle iş bulma konusunda zorluklar yaşamaktadır. KKTC'deki diplomalı işsizler ordusunun büyümesi, ekonomik ve sosyal açıdan endişe verici bir durum olarak öne çıkmaya devam ediyor...

Üniversite eğitimi, gençlerin geleceğe yönelik umutlarını ve beklentilerini yükseltirken, diplomanın sağladığı avantajlar günümüz iş piyasasında yetersiz kalabiliyor. Özellikle belirli sektörlerdeki istihdam olanaklarının sınırlı olması ve işgücü talebinin karşılanamaması, diplomalı gençlerin işsiz kalmasına neden oluyor. Bu durum, hem gençlerin bireysel hayatlarını olumsuz etkiliyor, hem de ülke ekonomisinin büyüme potansiyelini sınırlıyor.

KKTC'de diplomalı işsizlerin sayısındaki artışın temel nedenlerinden biri de, ekonomik büyüme hızının beklentilerin altında kalmasıdır. Yetersiz ekonomik büyüme, yeni iş imkanlarının yaratılmasını zorlaştırarak diplomalı gençlerin işsizlik oranlarını yükseltmektedir. Ayrıca, bazı sektörlerde nitelikli işgücü eksikliği yaşanırken, bazı sektörlerde de aşırı rekabet nedeniyle iş bulma süreci uzuyor.

Eğitim sisteminin, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmemesi de diplomalı işsizlik sorununun bir başka kaynağıdır. Mezunların sahip olduğu beceri ve bilgilerin, iş dünyasının gereksinimlerine uygun olmaması, istihdam edilebilirliklerini azaltmaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edemeyen veya sektörel dönüşümlere ayak uyduramayan gençler, iş piyasasında dezavantajlı bir konuma düşüyor...

KKTC'nin diplomalı işsizlik sorununu çözmek için çeşitli adımların atılması gerekmektedir. Öncelikle, eğitim sistemi, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmelidir. Meslek odaklı eğitim programları ve staj imkanları, öğrencilerin iş dünyasıyla daha yakından tanışmasını ve gereksinim duyulan becerileri kazanmasına yardımcı olacaktır.

Bunun yanında, KKTC'nin ekonomik büyüme stratejilerini gözden geçirmesi, planlaması ve çeşitlendirmesi gerekmektedir. Yeni sektörlerin geliştirilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi, iş imkanlarını artırarak diplomalı gençlerin istihdam edilebilirliklerini artıracaktır...

KKTC'deki diplomalı işsizlik sorunu, her geçen gün katlanarak büyümekte, genişlemekte ve derinleşmektedir... Bu da gençlerin düşüncesel, duygusal ve davranışsal olumsuzluklarını tetikliyor, çeşitli bağımlılıkların, alışkanlıkların yükselmesine neden oluyor. Bu durum, aile parası ile geçinen gençlerin sayısını da her geçen gün daha fazla çoğaltmaktadır. Bu konu, tüm toplum için oldukça önemlidir, ciddidir ve hayatidir... Bilinmelidir ki gençlerin potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri, sadece ülkedeki ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal refaha da katkı sağlar. Bu nedenle, KKTC'nin diplomalı işsizlik sorununa çözüm üretmek için tüm paydaşları ile "ortak akılla" işbirliği içinde çalışılmasına şimdi çok daha fazla ihtiyaç vardır... Yatırımların ve politika reformlarının gençlerin geleceğini şekillendireceği asla unutulmamalıdır.

Bunun için acil olarak atılması gereken adımlar vardır...

KKTC'deki diplomalı işsizler ordusunun büyümesini engellemek ve gençlerin istihdam olanaklarını artırmak için çeşitli stratejiler ve adımlar hemen atılmalıdır. İşte bu sorunu çözmek için yapılabilecek bazı öneriler...

Eğitim Sisteminin Güncellenmesi: Eğitim sistemi, iş piyasasının gereksinimlerine daha iyi uyum sağlayacak şekilde güncellenmelidir. Meslek odaklı eğitim programları, staj imkanları ve iş dünyası ile işbirliği, öğrencilere gerçek dünya deneyimi kazandıracak ve istihdam edilebilirliklerini artıracaktır.

Sektör Çeşitlendirmesi ve Yenilikçilik: KKTC'nin ekonomik büyüme stratejileri çeşitlendirilmeli ve yeni sektörlerin geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Teknoloji, yeşil enerji, turizm gibi büyüme potansiyeli olan sektörlere yatırım yapmak, iş imkanlarını genişletecektir.

Girişimciliğin Desteklenmesi: Gençleri girişimciliğe teşvik etmek için girişimcilik eğitimleri, mentorluk programları ve finansal destek mekanizmaları oluşturulmalı. Yeni işletmelerin kurulması, istihdam yaratma potansiyellerini artıracaktır.

İş Dünyasıyla İşbirliği: Üniversiteler ve iş dünyası arasında daha sıkı işbirlikleri kurulmalıdır. Staj ve uygulama imkanları genişletilerek, öğrencilerin daha fazla saha deneyimi kazanmalarına yardımcı olunmalı ve işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Yetenek Geliştirme Programları: Mevcut diplomalı işsizler için yetenek geliştirme programları düzenlemek, iş arama becerilerini ve iş piyasasına uyum sağlama yeteneklerini artıracaktır.

Kamu ve Özel Sektör İşbirliği: Hükûmet ve özel sektör, istihdam olanaklarını artırmak için mutlaka işbirliği yapmalıdır. İşverenlerin teşvik edilmesi, vergi avantajları veya destekler gibi önlemler, yeni iş fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı: Üniversiteler veya kariyer danışmanlık merkezleri, öğrencilere iş dünyasına giriş konusunda rehberlik sağlayabilir. CV hazırlığı, mülakat teknikleri gibi konularda destek sunulabilir.

Ulusal İstihdam Stratejileri: KKTC, ulusal düzeyde kapsamlı bir istihdam stratejisi oluşturmalıdır. Bu strateji, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için uzun vadeli hedefler, planlar ve politikalar içermelidir.

İşgücü Piyasası Bilgi İyileştirmesi: İşgücü piyasasının talepleri ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için araştırmalar ve istatistikler düzenlenmelidir. Bu veriler, eğitim programlarının ve istihdam politikalarının daha iyi şekilde tasarlanmasına yardımcı olacaktır.

Uluslararası İşbirlikleri: Ülke olarak tanınıp, tanınmamak bir kenara KKTC, diğer ülkelerle işbirliği yaparak gençlere yurtdışında kısa çalışma programları veya staj yapma fırsatları sunabilmelidir. Bu tecrübeler, gençlerin uluslararası perspektif kazanmalarına ve kariyerlerini geliştirmelerine, deneyimlerini ülkelerinde paylaşmalarına yardımcı olacaktır.

KKTC'de diplomalı işsizlik sorununu çözmek, birçok farklı paydaşın katkısıyla mümkün olduğunu sürekli vurgulamaktayım... Hükûmet, üniversiteler, iş dünyası ve gençler arasında acilen işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler üretmelidir...

Beklemek yerine adım atmadıkça, hayat sadece bir sandalyede oturup izlemekten ibaret olduğu asla unutulmamalıdır...

Fırsatları beklemek yerine, fırsatları yaratmak daha akıllıca olacaktır...

Hayatta her şeyi elde etmek için beklemek yerine, bazen de kendi yolumuzu yaratmamız gerektiğini anlamalıyız...

Zaman kaybetmek, oturup beklemek değildir, beklerken yapılacak bir şeyler bulmaktır, bunlara daha fazla kafa yormaktır...

Bir şeylerin olmasını istiyorsak, bireysel ve toplumsal olarak ayağa kalkmalı ve oluncaya kadar ayakta durmaya hep devam etmeliyiz...

Başarının, beklemeyenlerin ve her zaman harekete geçenlerin yanında olduğunu her zaman hatırlamalıyız...

Hayatı, akıp giderken beklemek, dalgaların kıyıya vurmasını izlemek gibidir... Geminin yelkenini açmalı ve rüzgarı yakalamalıyız... Diplomalı mezun olmak artık böyle bir şeydir ve sürekli hareket halinde olunmalıdır...

Kendinizdeki, çevrenizdeki bir şeyleri gerçekten değiştirmek istiyorsanız, ilk adımı atmak için beklemeyi bırakmalısınız...

Unutmamalıyız ki hayat, hareket ve çaba ile şekillenir. Beklemek yerine, istediğimiz sonuçları elde etmek için adımlar atmaktan çekinmemeliyiz...

KKTC'de diplomalı işsizler ordusu büyüyor: Yenileri eklenmeye devam ediyor!

İşsiz diplomalı nesiller ülkemizde yetişmeye artarak devam ediyor...

Gelmiş geçmiş tüm hükûmetler, bu konulardaki derin sessizliğini koruyor...

Bireysel olarak, toplumsal olarak anlamamız, düşünmemiz ve kendimize sormamız gerekenler var...

Peki bu konuda gerçekten insanımız ne istiyor?

Eğitim mi, yetkinlik mi?

Diploma mı, yetenek mi?

Eğitim almak mı, hayat boyu öğrenmek mi?

Diploma başlangıç mı, bitiş mi?

Gerçek eğitim hayatın içinde mi, okulda mı?

Kapıyı açacak olan gerçek anahtar diploma mı, yetenek mi, azim mi?

Eğitim, kişinin değerini belirleyen tek ölçüt mü?

Başarılı olmak için sadece eğitim yeterli mi, uygulama ve tutku da gerekli mi?

KKTC'de diplomalı işsizler ordusu büyüyor: Yenileri eklenmeye hep devam ediyor!

İşsiz diplomalı nesiller ülkemizde yetişmeye artarak devam ediyor...

Eğitimde hatalı giden bir şeylerin olduğu artık daha fazla ortadadır...

Unutulan değerler ve yeni alışkanlıklar haline getirilen "özel" okulda okuma, "pahalı eğitim" ile "rahat" hale getirilen yüksek maaşlı iş bulma düşünceleri hep ağır basıyor, hep ağır bastırılıyor...

Belki de, ailesel "gösterişe!" yöneliyoruz...

Belki de, gelmiş geçmiş hükûmetlerin de böylesi, daha da fazla işlerine geliyor...

Belki de, ailelerin de "ikincil kazanımları" bu şekilde daha fazla oluyor...

Farkına varmalıyız ki diploma elde etmek, hedefe ulaşmanın sadece bir aracıdır; asıl önemli olan hedefe giden yolda yürüyebilmeyi da öğrenmektir...

Hangi ülkeye giderseniz gidin, iş dünyası artık pratik yeteneklere ve yenilikçi düşünceye daha fazla değer veriyor, sadece kâğıt üzerindeki dereceler, artık yeterli değildir...

Eğitim almak, potansiyeli ortaya çıkarabilir ancak gerçek potansiyel, uygulama ve sürekli öğrenme ile gerçekleşeceği bilinmelidir...

İşte tüm bunlar, KKTC okullarında öğretilmeyenler, işte bunlar, KKTC öğrencilerine öğretilmeyenler, işte bunlar, Kıbrıs Türk gençliğine öğretilmeyenler...

KKTC'de daha iyi eğitim almak adına, özele giden ve her dönemde daha fazla paralar ödenen "özel eğitim" zihniyetleri yaratıldı... Ülkemizde, devasal boyutlara ulaşan ve artmaya devam eden diplomalı işsizlik sorununun karmaşıklığı ve çözümü sadece eğitim ile değil, aynı zamanda yetenek, tutku ve sürekli öğrenme ile ilişkilendirmeyi de artık öğrenmek ve öğretmek zorunda olduğumuz bir geleceğe doğru ilerliyoruz...

Evet sadece eğitime değil, yetenek, tutku ve sürekli öğrenme alışkanlığını da toplum olarak kazanmalı ve kazandırmalıyız...

Geldiğimiz noktada ortaya çıkan tabloda suç; hepimizin!

Ülkemizde, "diploma" her şeydir diyerek nesiller yetiştirildi ve yetiştirilmeye devam edildi... "Özel" okullarda okumanın avantajları sürekli artırılarak vurgulandı... Zihinler yaratıcılıktan, aktif düşünceden uzak yetiştirildi... Sorun çözme kabiliyetleri düştü... Öz güven yok oldu... Kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanan, kendi kararlarını veremeyen Kıbrıslı Türk nesiller yetişti ve yetiştirilmeye hep devam edildi...

Geldiğimiz noktada ortaya çıkan tabloda suç; hepimizin!

KKTC'de diplomalı işsizler ordusunu daha fazla büyütmemek, yenilerini eklememek adına, bilmemiz, öğrenmemiz ve Kıbrıs Türk gençliğine de daha "farklı" öğretmemiz gerekenler var...

Diploma, tek başına her şey değildir...

Eğitim, yaşam boyu süren bir yolculuktur ve asla bir diplomanın sonu değildir...

Diploma, eğitimin sonu değil, sadece başlangıcıdır...

Bir insanın gerçek eğitimi, aldığı notlardan daha fazlasını öğrendiği anlardadır...

Günümüzde eğitim, bir insanın ne bildiğini değil, nasıl düşündüğünü de ölçümler...

Diploma, sadece duvarı süslemek için değil, dünyayı değiştirmek için de kazanılmalıdır...

Eğitim, hayatın kendisiyle olan etkileşiminde, kazanılan deneyimlerin tamamıdır...

Peki sizce, KKTC'de diplomalı işsizler ordusu neden sürekli büyüyor ve buna sürekli yenileri ekleniyor?

Kamuda çalışmak için siyasi partilere muhtaç bırakılan "özel torpilli" nesiller mi yetiştiriliyor?

Hataları gerçekte nerede yapıyoruz?

Bunun sorumlusu kim veya kimler?

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.