BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Kıbrıs sorunu siyasi labirent çıkmazında!

Yayın Tarihi: 25/08/23 07:00
okuma süresi: 14 dak.

MERT MAPOLAR’IN KÖŞE YAZISINI SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ: 

Kıbrıs anlaşmazlığı, uzun yıllardır devam eden ve Kıbrıs adasının kuzey ile güney bölgeleri arasında yaşanan siyasi, etnik ve toprak temelli bir anlaşmazlığı içermektedir... Bu anlaşmazlığın sonuca ulaşabilmesi için güven artırıcı önlemler önemli bir role sahiptir. Ancak, mevcut durumda uygulanan güven artırıcı önlemler yetersiz kalmış gibi görünmektedir... Bu aşamadan sonra atılması gereken en önemli adımlardan biri, Kıbrıs sorununun, güven artırıcı önlemlerle birlikte daha etkili ve daha iyi bir şekilde "revize" edilmesidir...

Kıbrıs anlaşmazlığı, uzun yıllardır devam eden ve Kıbrıs adasını etkileyen karmaşık bir sorundur. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, 1963 ve 1974 yıllarında yaşanan iç çatışmalar ve ardından gerçekleşen Türk müdahalesi sonucunda ada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak iki ayrı siyasi varlık haline gelmiştir. Bu bölünmüşlük, adada hala devam etmekte olan  anlaşmazlık ve güvenlik sorununu etkilemektedir...

Güven artırıcı önlemler aynı zamanda, taraflar arasındaki güvensizliği azaltmaya ve anlaşmazlıkların tırmanışını engellemeye yönelik çok önemli tedbirlerdir... Kıbrıs'taki bu önlemler, adanın iki tarafı olan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum topluluklarının uzlaşılarını kolaylaştırmayı ve diyaloglarını teşvik etmeyi amaçlamalıdır...

Artık yapılması ve odaklanılması gereken tek bir şey kaldı; güven artırıcı önlemlerin daha iyi bir revizyonu için, daha istekli ve kararlı çalışılması...

Bunun için tarafların yapması gerekenler ve atması gereken adımlar var...

Karşılıklı İnisiyatif: Tarafların güven artırıcı önlemlere dair karşılıklı inisiyatif alması ve taahhütlerde bulunması önemlidir. Ancak bu şekilde taraflar karşılıklı olarak güven inşa edebilir ve gerçek anlamda bir temel oluşturabilirler.

Açıklık ve İşbirliği: Taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması, güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi, anlaşmazlığın çözümüne katkı yapacaktır. Daha fazla ortak projeler düzenlemek, taraflar arasında işbirliğini artıracak, güvensizliği azaltacaktır.

Ekonomik, kültürel ve sosyal etkileşim çeşitlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Sosyal medya ve iletişim teknolojileri, insanlar arasındaki doğrudan iletişimi kolaylaştıracaktır... Bunun fırsatlarından yararlanılmalıdır...

Sivil Toplum Katılımı: Sivil toplum örgütlerinin bu sürece daha fazla katılımı teşvik edilmelidir. Bu, toplumların daha fazla etkileşimine ve uzlaşı sürecine daha fazla dahil olmasına yardımcı olacaktır.

Halk Diplomasisi ve Eğitim: Halk düzeyindeki etkileşimleri artırmak için kültürel ve eğitimsel etkinlikler düzenlemek, farklı etnik gruplar arasında anlayışı geliştirecektir.

Uluslararası Destek ve Denetim: Uluslararası aktörlerin denetim ve arabuluculuk rolleri, taraflar arasında oluşacak dengeye destek verecektir. BM veya AB gibi kuruluşlar, sürecin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesine daha etkin yardımcı olmalıdır.

Uzun vadeli Planlama: Güven artırıcı önlemler sadece kısa vadeli çözümlerle değil, aynı zamanda uzun vadeli bir uzlaşı planının parçası olmalıdır... Uzun vadeli bir vizyon olmadan, güven artırıcı, güven yaratıcı önlemlerin sürdürülebilirliği mümkün değildir.

Bilinen bir gerçek olarak Kıbrıs anlaşmazlığı, uzun yıllardır devam eden bir sorun olmuş ve olmaya devam etmiştir... Bu labirentten çıkabilmenin en önemli yollarından biri de, daha fazla revize edilecek güven artırıcı, yaratıcı önlemler ile taraflar arasındaki olumlu diyalog oluşturma potansiyellerini ve işbirliklerini artırırarak, sivil toplumu daha fazla dahil etmek, iletişim kanallarını güçlendirmek, güvenlik meselelerinde iyileştirici düzenlemeler yaparak, uzun vadeli vizyon oluşturmak ve uluslararası toplumun desteğini almaktır...  

Kıbrıs anlaşmazlığında, güven artırıcı önlemlerin ileriye dönük revizyonu, yeniden şekillendirilmesi ve yol haritası çıkarılılması, artık hayati derecede önemlidir ve bu aşamada kaçınılmazdır...

Farkına varılmalıdır ki KKTC'nin karşısında çok ciddi bir sorun olarak duran "mülkiyet" konusu da çok yakın bir gelecekte tüm dengeleri daha fazla allak bullak edebilecek türdendir...

Kıbrıs sorununda "Yeni Orams Davaları" gündemdedir ve KKTC'ye olası etkileri oldukça yüksektir!

Tehlikenin sandığımızdan da çok yakın olduğunun ciddiyetine toplum olarak varmalıyız!

KKTC'de satılık mülklerin yüzde 76.84'ünün "Rum" tapusu olduğuna yönelik iddialar, önemlidir, ciddidir ve hayatidir...

Daha önce de vurguladığım gibi, uzun yıllardır devam eden Kıbrıs sorunu, adanın kuzey ile güney bölgeleri arasında yaşanan siyasi, toprak ve kimlik temelli anlaşmazlıkları içermektedir...

Kıbrıs'ın kuzey bölgesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve güney bölgesinde yer alan Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bilinen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki bu sorun, uluslararası ilişkilerde önemli bir unsurdur. "Orams Davaları" olarak başlayan ve adlandırılan bu hukuki süreç, Kıbrıs sorununa yeni bir boyutun başlamasını da temsil eder...

Peki "Orams Davaları" neydi onu kısaca bir hatırlayalım...

Orams davaları, özünde mülkiyet hakları ile ilgili karmaşık bir hukuki konuyu ele aldığını artık dünya da bilmekte ve kabul etmektedir...

"VİKİPEDİ" Özgür Ansiklopedisi, "Orams Davası"nı aynen şu şekilde açıklamaktadır:

"Orams Davası, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Meletis Apostolides'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra terk ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lapta'daki evinin Britanyalı çift Linda ve David Orams tarafından alınması sonrasında, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde açtığı ve daha sonra Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi ile Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na taşınan dava.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıslı Rum Meletis Apostolides, 2004 senesinde, Kuzey Kıbrıs'ta kalmış olan eski evini görmeye gittiğinde evinin yıkıldığını ve araziyi satın alan David Charles ve Linda Elizabeth Orams çiftinin araziye villa yaptırdığını gördü. Bunun üzerine 2005 yılında, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ‘1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra terk ettiği, kendisine ait arsa üzerine villa yaptırıldığı’ gerekçesi ile dava açtı. Dava sonucunda mahkeme Britanyalı çiftte ait villanın yıkılmasına ve tazminatıyla birlikte araziyi 1974’ten önceki dönem sahibi olan Meletis Apostolidis’e iade etmeleri gerektiği yönünde karar aldı..."

Ve KKTC, verilen bu kararı tanımadı... Bu durum, "Orams" davalarının temelini oluşturdu...

Kıbrıs adasının siyasi statüsü ve çözümü konusundaki karmaşık sorunlar, yıllardır uluslararası toplumun gündemini meşgul etmeye devam etti. "Orams davaları" adı verilen bir hukuki mesele, KKTC ve Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilişkilerde "yeni" bir gerginlik kaynağı olarak "daha kapsamlı" ve "daha etkin" ortaya çıkmaya hazırlanıyor...

Anlayacağınız Kıbrıs sorununda devasal boyutta "Yeni Orams Davaları" gündemde... 

Bizim üzerinde durmamız gereken konu; KKTC'de satılık mülklerin yüzde 76.84'ünün "Rum" tapusu olduğuna yönelik çok önemli iddialar ve "Yeni Orams Davaları"nın KKTC'ye olası etkileridir...

Orams davalarının KKTC'ye olası etkilerini kısaca değerlendirirken şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır;

Mülkiyet Hakları ve İhtilaf Çözümü: Yeni Orams davaları, KKTC'nin kuzey bölgelerinde yaşayan yabancı uyrukluların mülkiyet hakları konusunda yaşadığı zorlukları ve çözüm arayışlarını yansıtmaktadır. Bu davalardaki sonuçlar, KKTC'deki mülkiyet haklarına ilişkin politika ve yasaların yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.

Uluslararası Algı ve İtibar: Yeni Orams davaları, KKTC'nin uluslararası alanda tanınma çabalarını etkileyebilir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu tür davalarda üstün bir hukuki pozisyon benimseyerek KKTC'yi uluslararası platformlarda daha da zor durumda bırakabilir. Bu da KKTC'nin uluslararası tanınma çabalarını olumsuz etkileyebilir.

Barış Sürecine Etkileri: Kıbrıs sorununun çözümü için yıllardır devam eden müzakerelerde taraflar arasındaki güven ve işbirliği önemlidir. Yeni Orams davalarının yaratacağı hukuki etkiler, taraflar arasındaki güveni zayıflatabilir ve çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir.

Yabancı Yatırımlar ve Turizm: KKTC, ekonomisinin büyük bir bölümünü yabancı yatırımlar ve turizm gelirleri üzerine kurmuştur. Yeni Orams davalarının sonuçları, yabancı yatırımcıların KKTC'ye olan ilgisini etkileyebilir. Olumsuz bir sonuç olarak turizm ve yatırım sektöründe de ciddi etkilere neden olabilir.

Hukuki Belirsizlik: Orams davaları, KKTC'de mülkiyet hukuku konusunda bir belirsizlik yaratmıştır. Bu durum, Yeni Orams davaları ile birlikte yabancı yatırımcıların KKTC'ye olan ilgisini azaltabilir, çünkü mülkiyet hakları konusundaki belirsizlik yatırımları riskli hale getirecektir.

Hukuki ve Siyasi Tartışmalar: Yeni Orams davaları, KKTC içinde hukuki ve siyasi tartışmalara neden olabilir. Hukuki açıdan, KKTC'nin iç hukukunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yargı yetkisi ile uyumlu hale getirme ihtiyacı doğabilir. Siyasi açıdan ise, bu tür davalar hükûmetin ve siyasi liderlerin yönetim becerilerini sınayabilir.

Çözüm Sürecine Etki: Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik çabalar, bu tür hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle zorlaşabilir. Taraflar arasında güvenin zaten düşük olduğu bir ortamda, bu tür sorunlar çözüm sürecini daha da karmaşık hale getirebilir.

Anlayacağınız "Yeni Orams Davaları", KKTC'nin iç siyasetinden uluslararası tanınma mücadelesine kadar geniş bir yelpazede çok ciddi etkiler yaratabilir. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları etkileyebileceği gibi, KKTC'nin ekonomik ve siyasi istikrarını da şekillendirebilir. Bu bağlamda, taraflar arasında yapıcı diyalog ve işbirliğinin önemi, şimdi daha fazla artmaktadır.

Geldiğimiz noktada Kıbrıs sorunu siyasi labirent çıkmazında!

Kıbrıs sorunu, taraflar arasında "yeniden değerlendirilme" ve "tekrardan revize edilme" sürecine girmiştir... Şimdi bu perspektife, her iki taraf olarak yönelme zamanı...

Bunun için her iki tarafın da, atması gereken adımları vardır...

Bu sorunu, ne kadar çözmeye istekli ve kararlı olduğundan, iki taraf da emin olmalıdır...

Hatırlanması gereken; uzlaşının gücünün, tarihi yaraları iyileştirebildiği ve Kıbrıs'ın huzurunu sağlayabildiğidir...

Geleceğe yönelik umutlar, geçmişin anlaşmazlıklarını revize ederek inşa edilmelidir...

Geçmişin hatalarını tekrarlamak yerine, Kıbrıs sorununu adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturmak için çaba harcanmalıdır...

Tarihsel perspektiften bakıldığında, Kıbrıs sorunu ancak taraflar arasında yapıcı bir revizyonla çözülebileceği tek gerçekliktir...

Kıbrıs'ta uzlaşı, tarafların eski görüşleri, revize etmeye istekli olmasıyla ancak mümkündür...

Zorlu bir geçmişten ders alarak, Kıbrıs sorununu yeniden değerlendirmek ve revize etmek, adanın geleceği için adım atmak demektir...

Kıbrıs sorununda, taraflar eski düşünce alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını revize ederek, huzurlu bir geleceği inşa etme fırsatını yakalamalıdırlar...

Gelinen noktada geçmişin gölgesinden çıkarak, Kıbrıs sorununu tekrardan gözden geçirme zamanın geldiğinin farkındalığına her iki taraf olarak varılmalıdır... Hatırlanması gerekenin; uzlaşının, revize edilmiş düşüncelerin ürünü olarak ortaya çıkmasıdır...

Kıbrıs'ın geleceği, taraflar arasındaki diyaloğun yeniden revize edilmesine bağlı olduğu bilinmeli, hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır...

Nerede olursa olsun haklılığınızı korurken, öfkeyi kontrol altında tutmalısınız, çünkü öfke sizi haksız duruma düşürebilir...

Haklı olduğunuz yolda yürürken, etrafınızdaki dikenlere takılmadan ilerlemeye özen göstermelisiniz...

Unutmayınız! Hayatta karşımıza çıkan labirentler, içindeki cevapları bulmamız için birer fırsattır...

Doğru yolu bulmak için labirentlerde dolaşmak, yanlış yolları ayırt etmeyi öğretir...

Bazen en karmaşık yollar, en basit düşüncelerle aydınlatılabilir...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.