BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları: Dünya diplomasisinin kalbidir!

Yayın Tarihi: 22/09/23 09:45
okuma süresi: 12 dak.

MERT MAPOLAR’IN KÖŞE YAZISINI SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyanın dört bir yanından gelen liderlerin ve diplomatların bir araya geldiği yıllık bir toplantıdır. New York'ta gerçekleşen bu etkinlik, uluslararası ilişkilerin şekillendirildiği ve küresel meselelerin tartışıldığı önemli bir platformdur... BM Genel Kurulu toplantılarının her yıl düzenlenmesinin, dünya barışı, güvenliği ve kalkınması üzerinde büyük bir etkisi vardır ve bu toplantıların önemi giderek artmaktadır...

BM Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler'in en büyük ve temel organıdır. 193 üye ülkenin temsilcilerini bir araya getirir ve dünya genelindeki tüm uluslararası meseleleri ele almak için bir platform sağlar. Bu toplantılarda, ülkeler arasında işbirliği, anlaşmazlıkların çözümü, insani yardım, sürdürülebilir kalkınma, çevre koruma ve daha birçok konu görüşülür. İşte BM Genel Kurulu toplantılarının önemini vurgulayan bazı anahtar nedenler;

Diplomasi ve Barış: BM Genel Kurulu, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sürdürülmesine olanak tanır. Bu toplantılar, dünya genelinde barışı ve istikrarı sağlamak için diplomatik çözümler bulma çabalarının merkezi haline gelir. Ülkeler, anlaşmazlıkları masada çözme ve savaşın önlenmesi için birbirleriyle iletişim kurar.

Sürdürülebilir Kalkınma: BM Genel Kurulu toplantıları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlemek ve ilerletmek için önemli bir forum sunar. Ülkeler, yoksulluğun azaltılması, eşitsizliğin giderilmesi, temiz su ve enerji erişiminin artırılması gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tartışır ve taahhüt eder.

İnsani Yardım: Dünya genelindeki acil yardım gereksinimleri ve insani krizler BM Genel Kurulu toplantılarının gündeminde önemli bir yer tutar. Ülkeler, doğal afetler, çatışmalar veya diğer acil durumlar sırasında yardım sağlama taahhütlerini ve stratejilerini paylaşır.

Çevre ve İklim Değişikliği: Dünya genelindeki en büyük tehditlerden biridir ve BM Genel Kurulu toplantıları, bu sorunu ele almak için kritik bir platform sunar. Ülkeler, sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütleri ve iklim değişikliği ile mücadele stratejilerini tartışır.

Uluslararası İlişkilerin Şekillendirilmesi: BM Genel Kurulu, ülkelerin uluslararası ilişkilerini şekillendiren birçok anlaşmanın müzakere edildiği ve kabul edildiği yerdir. Bu toplantılar, ülkelerin uluslararası taahhütlerini ve sorumluluklarını belirleyen önemli belgelerin imzalanmasına da ev sahipliği yapar.

Yani anlayacağınız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları, dünya genelindeki sorunları ele almak ve çözüm yolları bulmak için kritik bir platform sunar. Bu toplantılar, ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik eder, barışı destekler, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder ve uluslararası toplumu daha iyi bir geleceğe doğru ilerletmek için önemli bir araç olma rolünü üstlenir. New York'taki BM Genel Kurulu, dünya diplomasisinin kalbi olarak işlev görür ve bu nedenle her yıl büyük bir önemle gerçekleşir...

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu toplantıları, ABD'nin New York kentinde 19 Eylül tarihinde başlamış ve 26 Eylül tarihine kadar da devam edecektir...

KKTC de ABD'nin New York kentinde bulunmaktadır...

Peki KKTC orada ne yapıyor?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC stratejik vizyon oluştura biliyor mudur sizce?

Bunun cevabı devasal boyutta karşımızda koskoca bir "Hayır!" olarak duruyor...

Peki KKTC'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda stratejik vizyon oluşturup, geliştirebilmesi için neler yapması gerekiyor?

KKTC'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda stratejik bir vizyon oluşturup geliştirebilmesi için atması gereken adımlar vardır... Uluslararası sahnede etkin bir şekilde temsil edilmesi ve uluslararası ilişkilerde daha etkin bir oyuncu olması, şimdi çok daha fazla kritik öneme sahiptir... KKTC'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki rolünü güçlendirmek ve stratejik vizyonunu şekillendirmek için, tanınıp tanınmama bir kenara, aşağıdaki adımları, acilen atması gerekmektedir;

Diplomatik İlişkileri Daha fazla Güçlendirmek: KKTC'nin uluslararası tanınma sorunu halen devam etmektedir... Bu nedenle, KKTC, diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirmeye ve mevcut ilişkileri sürdürmeye odaklanmalıdır. Destek kazanmak ve uluslararası ittifaklar için diplomatik çabaları şimdi daha fazla artırmalıdır.

Barış Sürecine Destek Vermek: Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler çatısı altında devam eden müzakereleri desteklemek önemlidir. KKTC, barış sürecine yapıcı bir şekilde katkıda bulunmalı ve çözümün bir parçası olarak Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmelidir.

İnsan Hakları ve İnsani Yardım Faaliyetleri: KKTC, insan haklarını koruma ve insani yardım konularında daha aktif olmalıdır. Bu faaliyetler KKTC'nin uluslararası arenada daha olumlu bir imaj oluşturmasına yardımcı olacaktır.

Eğitim ve Kültürel Diplomasi: KKTC, uluslararası ilişkilerde eğitim ve kültürel diplomasiyi teşvik etmelidir. Yabancı ülkelerde KKTC'nin kültürünü ve eğitim sistemini tanıtmak, uluslararası işbirliği için önemli bir araç olabilir.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği: KKTC'nin ekonomik kalkınma çabalarını artırmak ve uluslararası işbirliği ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek, ülkenin stratejik vizyonunu destekleyebilmektedir. Yatırım çekmek ve ticareti teşvik etmek önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği: KKTC, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de odaklanmalıdır. Bu alanlarda taahhütlerde bulunarak ve eylemler başlatarak, uluslararası toplumla daha fazla işbirliği yapmalıdır.

Lobi Faaliyetleri: KKTC, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki stratejik vizyonunu güçlendirmek için etkili lobi faaliyetleri de yürütebilmelidir. Bu girişimler karar alıcıları ve ülkeleri, KKTC'nin çıkarlarını desteklemeye ikna etme konusunda önemlidir.

KKTC'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda stratejik bir vizyon oluşturması ve geliştirmesi, uluslararası sahnede daha fazla etki yaratmak ve çıkarlarını korumak için önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için diplomasi, uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynama, insan haklarına ve insani yardıma odaklanma, ekonomik kalkınma ve işbirliği gibi çoklu yöntemlerin kullanılmasına gidilmelidir...

Peki KKTC olarak neden özellikle yabancı platformlarda, görüş alışverişi bulunma yönünden ülkesel olarak çok zayıf siyasi ilişkilerimiz var? Yabancılarla istişarelerde bulunmaktan neden bu kadar geri duruyoruz? Neden yeterince aktif davranmıyoruz? Kendimizi ifade etmekte neden bu kadar yetersizlikler yaşıyoruz? Neden gün geçtikçe daha fazla içine kapanık bir toplum ve ülke haline geliyoruz veya getiriliyoruz? Korkularımız neden her geçen gün daha fazla artıyor? Neden görünür olmak istemiyoruz? Bizi gerçekten tutan nedir?

Unutmayınız, bu tür ortamlarda daha fazla görüş alışverişinde bulunmak her zaman bilgiyi, bakış açısını artırır ve cehaleti azaltır...

Ülkesel bilgeliğin anahtarını artık ele alma zamanı gelmiştir...

Bir siyasetçinin en büyük yanılgısı, her şeyi bildiğini düşünmesidir ve en büyük tehlike bunun rahatlıkla toplumsal, ülkesel yanılgıya dönüşebilmesidir...

Görüş alışverişinde bulunabilmek, ülkesel sınırların aşılmasına yardımcı olur...

Birçok fikrin, birçok yolun hepsini bir araya getirerek tek bir kararı ortaya çıkarabilmek bütünsel gücü yaratacaktır...

Bu tür ortamlardaki tavrınız, ülkesel karakterinizdir ve buna en doğru şekilde belirlemeye odaklanmalısınız... Bunu doğru belirlediğinizden emin olmalısınız...

Unutmayınız tavrınız, insanların sizi nasıl hatırlayacağını belirler...

Doğru tavrı seçmek, doğru yolu bulmaktır...

Tutumunuz, zorluklar karşısındaki mantıklı cevabınızdır...

Ülkesel tavrınız, ülkelerin sizin hakkınızdaki ilk izlenimleridir...

Ülkesel mantıklı bir tavır, kelimelerden daha fazla şey ifade eder...

Tavır, iç dünyanızı yansıtır...

Doğru tavır, sizi çevrenizle nasıl etkileşimde bulunacağınızı belirler...

Başkalarına karşı gösterdiğiniz tavır, kendinize olan saygınızı da yansıtır...

Geleceği öngörmek için kendi geleceğinizi oluşturabilmelisiniz...

Yarının belirleyicisi, bugünkü tavrınızdan ortaya çıkar...

Hatırlamalısınız ki, talepleriniz ölçülü ve makul olduğunda, daha fazla insan size yardımcı olmaya istekli hale gelir... Bu bireyler için de böyledir, bu toplumlar için de böyledir, bu ülkeler için de böyledir...

Ülkesel başarı, geleceği planlayanlar içindir; sadece yarına odaklananlar için asla değildir...

Geleceğinizi belirlemek için, içsel vizyonunuzu da dışa yansıtabilmelisiniz...

Geleceği şekillendirmek için cesaretinizi, vizyonunuzu ve kararlılığınızı ortaya daha net koyabilmelisiniz...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları: Dünya diplomasisinin kalbi olmaya devam ediyor...

Bu platformları, fırsatlara dönüştürmeye çalışmalısınız...

Bu platformlar, fırsatların tohumlarını ekmek için mükemmel bahçelerdir...

Bu platformlar, yeni fırsatların kapılarını açmak için en etkili anahtarlardır...

Bu platformları sadece kullanmakla kalmayarak, onları şekillendirebilmeli ve dönüştürebilmelisiniz...

Bu platformlar, yeni fikirlerinizi dünyaya iletmek için çok güçlü inanılmaz araçlardır...

Bu platformları fırsata dönüştürmek, yaratıcılığınızı gerçekleştirmenin en önemli parçalarıdır...

Bu platformlar, dünya ile etkileşim kurmanın en modern yollarıdır...

Bu platformların, fırsatları yakalamak ve dönüştürmek için stratejik birer varlık haline gelebilecek güçleri vardır...

Geleceği eski haritalarla aramayın; yeni yolları keşfedin...

Eski yollarla yeni sonuçlar elde etmek artık imkansızlığın ötesindedir...

Geçmişin yöntemleri, yeni düşünce ve inovasyonla değişmedikçe, geleceğe asla geçemezsiniz...

Geçmişin deneyimleri ile, geleceğin sorunlarını artık çözemezsiniz...

Yeni sonuçlar elde etmek için yeni yaklaşımlar gerekir...

Geçmişin reçeteleri, geleceğin hastalıklarını artık iyileştiremez...

Geçmişin yolunu takip etmek, sadece aynı sonuçlara götürmeye devam edeceğini daha iyi anlamalısınız...

Eski yolların sadece eskilerin gittiği yerlere götürdüğünü daha iyi bilmelisiniz...

Değişen koşullara uyum sağlamadan, geleceğe ilerlemek daha da zor olmaya devam edecektir...

Sadece konuşarak bir dağın tepesine çıkılamayacağını, doğru ve mantıklı adımların da atılması gerektiğini artık daha iyi anlamalısınız...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları: Dünya diplomasisinin kalbidir...

Peki KKTC, New York'ta ne yapıyor?

Mert MAPOLAR, C.Ht

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.