BİRAZ AYDINLIK

Mert MAPOLAR, C.Ht.
mertmapolar@gmail.com
Mert MAPOLAR, C.Ht.

Ülkenin sağlam zeminde ilerlemesi neden engelleniyor?

Yayın Tarihi: 17/11/23 07:00
okuma süresi: 12 dak.

MERT MAPOLAR’IN KÖŞE YAZISINI SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir taraftan, reçete operasyonları devam ederken ve vatandaşlar mağdur olurken, sendikalar eylemlerini sürdürürken, halka verilen sözler unutulurken, ülkede ayrımcılıklar yaşanırken, kara para faaliyetleri ile uyuşturucu kullanımı KKTC'de en üst seviyelere tırmanıyor...

Sahte doktorlardan bahsedilirken ama yurt dışından gelip ülkenin doktorlarıyla ameliyatlar yapan, ülkede kaydı bulunmayan hekimlerden, paylaşılan paralardan, ödenmeyen vergilerden hiç bahsedilmezken, yolsuzluklar, usulsüzlükler adam kayırmacılıkları ile yandaş istihdamlarına son sürat devam ediliyor...

Ülkedeki altyapı, kanalizasyon, elektrik ve su yetersizliği artarken, emlakçılık sektörü plansız ve programsız gelişirken, eğitim ve sağlık sistemindeki olumsuzluklar büyüyor ve genişliyor...

Diğer bir taraftan da ülkede, şatafatlı ve lüks yaşamın peşinde olan siyasetçiler çoğalırken, siyasetteki koltuk oyunları çeşitlenirken, genişlerken ve derinleşirken, ülkenin sağlam zeminde ilerlemesi, sürekli engellere takılıyor...

Açıklanan, ülkedeki üst düzey siyasi atama rakamlarında, rekor üstüne rekorlar yaşanmaya devam ediyor...

KKTC siyasetinde oyun içinde oyunlar oynanmaya kesintisiz devam ediliyor...

Vatandaşın, sadece hükümet partilerine değil, muhalefet partilerine de tepkileri, şimdi daha fazla artıyor...

Yaratılan bu zihniyette, muhalefet partilerinin de suçu olduğu şimdi, çok daha fazla dile getiriliyor...

Siyasetteki atamaların ve israf düzenin ardı arkası kesilmiyor, sürekli büyüyor...

KKTC siyasetinde tasarruf tedbirleri asla uygulanmıyor... Böyle bir zihniyet, ülkede maalesef hiç olmadı!

Vatandaş artık, daha fazla çaresiz...

Vatandaş artık, daha fazla endişeli...

Vatandaş artık, daha fazla kaygılı...

Vatandaş artık, daha fazla korkuyor...

Vatandaş artık, daha fazla karamsar...

Duygusal, düşüncesel ve davranışsal sorunlar artık, daha fazla artıyor...

Ülke siyasetinde artık, sözün bittiği yerdeyiz!

Halen daha bu ülkede, neyin siyaseti konuşuluyor, farkında mısınız?

Zayıf temeller üzerinde yükseltilmeye çalışılan KKTC; ilerleme yolunda sağlam zemin eksikliğini her geçen gün daha fazla hissettiriyor...

Zayıf temeller üzerinde inşa edilen bu ülkenin ilerleme engelleri, her geçen gün daha fazla çoğalıyor, artıyor ve çeşitleniyor...

Sizce, Kıbrıs Türk halkını gerçekten, kim düşünüyor?

Kara para faaliyetleri ile uyuşturucu kullanımı neden şimdi, KKTC'de daha fazla arttı veya artırıldı?

Ülkenin sağlam zeminde ilerlemesi sizce, neden engelleniyor?

KKTC'nin, çok ciddi "siyasi israf" sorunu, her geçen gün neden, daha fazla artıyor veya artırılıyor?

Bunun sorumlusu, kim veya kimler?

Evet KKTC, tarihinin en büyük "siyasi israf" sorunuyla, karşı karşıya...

Bu sorun, ülkedeki devlet kaynaklarının verimli kullanılmamasına, kamu güvenliğinin ve halkın refahının olumsuz etkilenmesine, şimdi daha fazla neden oluyor...

Peki sizce "siyasi israf" KKTC'de neden artıyor?

Siyasi israf en kısa tanımıyla, devlet kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmamasını ifade eder... Bu durum, kamu gelirlerinin yanlış yönlendirilmesi, siyasi atamaların ve kamunun gereksiz şekilde şişirilmesi, devletin hedeflerine ulaşmak için, uygun olmayan politika ve uygulamaları içermesidir...

Peki sizce KKTC'de, artarak devam eden siyasi israfın ana nedenleri nedir? Şimdi bunlar üzerinde biraz farkındalık yaratalım...

Nepotizm ve Yolsuzluk: Siyasi bağlantılar aracılığıyla atamaların yapılması, liyakat yerine kişisel ilişkilerin öne çıkması, yolsuzluk, usulsüzlük ile birlikte siyasi israfı da tetikliyor.

Etkisiz Bürokrasi: Karmaşık ve ağır bürokratik süreçler, devlet kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açıyor. Bürokrasinin daha etkili ve şeffaf hale getirilmesi şimdi, daha fazla önemli oluyor.

İdari Kapasite Yetersizliği: Kamu yönetiminin yetersiz kapasitesi, projelerin zamanında ve etkili bir şekilde yönetilememesine neden oluyor.

Peki sizce KKTC'de siyasi israfın etkileri nedir? Şimdi de biraz bunlara bakalım...

Ekonomik Gerileme: Siyasi israf, ekonomik kalkınmayı olumsuz etkiliyor. Kamu kaynaklarının boşa harcanması, ülkenin ekonomik gücünü zayıflatmaya devam ediyor.

Toplumsal Huzursuzluk: Halk, devlet kaynaklarının israf edildiğini gördükçe, güven kaybına uğruyor. Bu durum, toplumsal huzursuzluğa ve siyasi istikrarsızlığı artırıyor.

Peki sizce çözüm önerileri neler olabilir? Gelin şimdi de biraz bunlara bakalım...

Şeffaflığı Artırmak: Kamu harcamaları ve atamalar konusunda daha şeffaf olmak, yolsuzluk ve siyasi israfın önlenmesine yardımcı olur.

Liyakati Öne Çıkarmak: Atamalarda ve proje yönetiminde liyakati esas almak, politika ve uygulamalarda daha etkili bir yönetimi ortaya çıkarır.

Bürokratik Süreçleri Basitleştirmek: Karmaşık bürokratik süreçleri basitleştirmek, projelerin hızla hayata geçirilmesine ve kaynakların daha etkili kullanılmasına olanak tanır.

Eğitim ve Kapasite Geliştirmek: Kamu yönetimi personelinin eğitimi ve kapasite geliştirme programları ile idari yeteneklerin artırılması önemlidir.

Sivil Toplum Katılımını Teşvik Etmek: Sivil toplumun, kamu harcamaları ve politika oluşturma süreçlerine daha fazla katılımı, hesap verebilirliği artıracaktır.

Anlayacağınız, KKTC'de "siyasi israf" sorunu, ülkenin potansiyelini tam anlamıyla kullanmasını engelliyor. Ancak şeffaflık, liyakat, basitleştirilmiş bürokratik süreçler ve sivil toplum katılımını teşvik etmek gibi önlemlerle, bu sorunun aşılması daha mümkün hale gelecektir. KKTC'nin siyasi israf sorununu çözmesi, sadece içsel kalkınmasına değil, aynı zamanda uluslararası alandaki itibarına da, olumlu katkıda bulunacaktır...

Peki sizce, ülkenin sağlam zeminde ilerlemesini, kim veya kimler engelliyor?

Bilinmelidir ki siyasi israf, bir ülkenin geleceğine atılan israftır; bu da ülkenin potansiyelini boşa harcamaktır.

Bir ülkede siyasi israf varsa, o ülkenin devlet kaynakları verimli kullanılmıyor demektir...

Siyasi israf, halkın vergilerinin boşa harcanması demektir; bu da güven kaybına ve toplumsal huzursuzluğa neden olur...

Bir ülkede siyasi israf arttıkça, halkın refahı azalır ve adaletsizlik artar...

Siyasi israf, liderlerin sorumluluklarını yerine getirmeme lüksüdür; bu da toplumun çıkarlarına ihanet anlamına gelir...

Siyasi israf, bir ülkenin potansiyelini frenleyen bir zincirdir; bu zinciri kırmak, ileriye doğru adım atmaktır...

Bir ülkede siyasi israf varsa, bu ülkenin yönetim sistemi sorgulanmalı ve iyileştirilmelidir...

Siyasi israf, geleceğimizi tehdit eden bir gölgedir; bu gölgeyi dağıtmak için çaba sarf etmek, aydınlık bir yarın için önemlidir...

Siyasi israf, liderlikteki ihmallerin bir yansımasıdır; bu nedenle dürüst ve etkili liderlik, israfı önlemenin anahtarıdır...

Bir ülkede siyasi israf varsa ve artıyorsa, bu durum sadece bugünü değil, geleceği de tehlikeye atar; sorumlu liderlik, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için gereklidir...

Siyasi israf, ülkenin sağlam zeminde ilerlemesini engelliyor...

Bu sorunlar, halka açıklanan projelerle ve müjdelerle asla çözülemez...

Bilinmelidir ki siyasi israf, halkın geleceğine yapılan en büyük hırsızlıktır...

Siyasi israf, adaletin ve hizmetin bile bile yok oluşudur...

Siyasi israf, kaynakların doğru kullanılmamasıyla, toplumun potansiyelini çalmaktır aslında...

Siyasi israf, sorumluluk sahibi liderlik eksikliğinin, önemli bir yansımasıdır...

Siyasi israf, vergi mükelleflerinin alın terinin, çarçur edilmesidir...

Siyasi israf, ihtiyaçları değil, çıkarları öncelikli kılan bir yönetim anlayışının sonucudur...

Siyasi israf, gelecek nesillere bırakılacak mirası, hoyratça tüketmektir...

Siyasi israf, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkesinin zedelendiği bir ortamda yeşerir...

Siyasi israf, liderlerin sorumluluklarını yerine getirmeme lüksüdür...

Siyasi israf, toplumun acil sorunlarına çözüm üretmek yerine, lüks harcamalara öncelik tanımaktır, şu anda KKTC siyasetinde yaşananlar ve yaşatılanlar gibi...

Ülkenin geleceği, israfı değil, verimli yönetimi hak eder... Ülkeyi yönetenlere ve muhalefete sesleniyoruz: Siyasette israfa değil, vizyona odaklanın; çünkü israf, milletin geleceğine yazılan bir çek değildir!

Ülkenin kaynakları, halkının refahı için harcanmalı, siyasi israf ise milletin geleceğine atılan bir gölge asla olmamalıdır. Ülkeye hizmet etmek, israf etmekten daha büyük bir liderlik vasfıdır. Geleceğe sorumlulukla bakalım, çünkü israf bugünün rahatlığını değil, yarının umudunu çalar!

Siyasi israf, ülkenin potansiyelini heba eder. Vatandaşa hizmet, lüksün değil, halkın refahının teminatıdır. İsraf, geleceğimize atılan gereksiz bir adımdır. Siyasetçiler sorumluluk alın, kaynakları etkin kullanın ve ülkenin potansiyelini millete adayın. Unutmayın, israfın bedelini halk öder!

Siyasi israfın önlenmesi, ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Halkın güvenini boşa çıkarmayın, kaynakları israf etmeyin; sorumluluk bilinciyle adil davranın. Muhalefete ise çağrımız şudur: Eleştiri yapmak kadar, yapıcı çözümler sunmaya da odaklanmanız...

Hatırlanmalıdır ki bu sorumluluk hepimizin... Bunun farkındalığına birey olarak, toplum olarak ve ülke olarak şimdi daha fazla varmalıyız...

Bu aşamada, zaman kaybetmeden yapılması gereken; siyasi israfa karşı hep birlikte mücadele etmek ve devlet kaynaklarının daha adil, verimli ve etkili bir şekilde kullanılması için, bunun hesabını ilgililerden, hemen sormak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır...

Ülkenin sağlam zeminde ilerlemesini engelleyen en büyük tehdit; siyasi israfın içerisinde gittikçe artan açgözlülüğün, görgüsüzlüğün ve doyumsuzluğun ta kendisidir... Ülke siyasetçisinin duyarsızlığıdır, sorumsuzluğudur... Ancak halk olarak birlik olup, ilgililerden hesap sorularak, siyasi çıkarlar olmadan ülkesel güven inşa edildiğinde, sorunlara karşı ciddi duyarlılık geliştirildiğinde ve ortak hedeflere odaklanıldığında, KKTC'de güçlü bir gelecek inşa etmek, mümkün hale gelecektir...

Hatırlanmalıdır ki zaman, bir ülkenin en değerli varlığıdır. Boşa geçen zaman, kaçırılan fırsatların toplamıdır... Bir ulus, birlikte hareket ederek ve zamanı değerlendirerek, daha güçlü bir geleceği inşa edebilir...

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.