İÇ HABERLER
okuma süresi: 10 dak.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu!

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu!

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yayın Tarihi: 20/05/24 20:39
okuma süresi: 10 dak.
Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy çokluğu!

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nden oy çokluğuyla geçti.

“Seçim ve Halk Oylaması Geçici Kurallar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Günün Tespitine ilişkin karar tasarısı da oy birliğiyle kabul edildi.

Bu doğrultuda, boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için ve 30 Haziran Pazar günü seçim yapılmasına karar verildi.

İlk olarak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Günün Tespitine İlişkin Karar Tasarısı’na ilişkin rapor, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu.

Raporun yapılan oylamada karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, “Seçim ve Halk Oylaması Geçici Kurallar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na geçildi. Tasarıya ilişkin rapor, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu.

Tasarının bütünü oybirliğiyle kabul edildi.

TAŞINMAZ MAL KONUSUNDAKİ YASA GÖRÜŞÜLDÜ

“Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısının” görüşülmesine geçildi. Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk raporu okudu.

Öztürk, değişen maddelerle ilgili bilgi verdi. Yabancıların arsa alması için tanınan miktarı azalttıklarını, önemli maddelerde değişim yaptıklarını söyledi.

Yabancı mal alımına belli kısıtlamalar getirildiğini dile getiren Öztürk, sözleşmelerle ilgili iki yıl sonra geçersiz olması kuralı konduğunu belirtti.

Öztürk, yasanın geçmesiyle birlikte gerekli verilere de ulaşılacağını, yabancıların mal alımı ile ilgili veri eksikliği bulunduğunu söyleyerek, para cezaları da getirildiğini kaydetti.

Şirketler üzerinden yapılan alımlarla ilgili verilere ulaşmanın zor olduğunu söyleyen Öztürk, yasa ile elde edilecek verilerle daha iyisinin yapılacağını ifade etti.

TALAT

CTP Milletvekili Ongun Talat, yasa tasarısının Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi tarafından hazırlandığını iddia etti.

Talat, yola çıkılanla ilgisiz bir tasarının ortaya çıktığını ileri sürdü.

Talat, yasa tasarısında ülkede yaşayan insanların mal alımının kolaylaştırılmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını dile getirerek, yabancıların bir daire alma hakkının bazı yabancıların üç daireye kadar çıkarıldığını dolaysıyla tasarıyla bir sınırlama getirilmediğini, esneklik yapıldığını söyledi.

CTP’nin komitedeki önerileri ve yasaya giren ve girmeyen maddeler konusunda bilgi veren Talat, ilçe ve ülke kotası ve tarımsal arazilerle ilgili önerilerin yasa tasarısında yer aldığını belirtti.

Talat, yasanın Kıbrıslı Türklerin çıkarları doğrultusunda hazırlanan bir yasa olmadığını söyledi.

SOLYALI

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, CTP’nin uzun süredir gündeme getirdiği yabancılara taşınmaz mal satımı ile ilgili yasanın değişikliğinin en sonunda gündeme geldiğini söyleyerek, yasanın daha önce hiçbir tartışmaz olmamış gibi yabancılara satılacak malların üç katına çıkarılması ve sözleşmeyle satılmış olan malların belirlenmesi amaçlı olduğunu belirtti.

Solyalı, KKTC vatandaşlarının barınma imkanını yeniden elde edeceği, kara parayı engelleyecek düzenlemeler için komitede çaba harcadıklarını ancak ekonomik ve sosyal projeksiyonun sunulmadığını, verilerin sağlanamadığını savundu.

Solyalı, CTP’nin yaptığı önerilere değinerek, yaptıkları önerilerin reddedildiğini söyledi.

Solyalı, uygulamaların hesaplanması noktasında sıkıntılar bulunduğunu bunların bürokratlar tarafından da dile getirildiğini söyleyerek, altyapının elektronikleşmemesinin verileri toplamada zorluk yarattığını, devletin bu yasayı uygulamaya hazır olmadığını iddia etti.

Ülkenin yüzde kaçının yabancılaştığının bilinmediğini belirten Solyalı, yabancılar arasında ayrım yapılmadan bir daire alımına izin verilmesi ve dar alanda bir sınırlama yapılması önerilerinin kabul görmediğini söyledi.

Yasa tasarısının aceleye geldiğini, cezaların belirlenmesi noktasında da bunun görüldüğünü söyleyen Solyalı, hükümetin mal alımını planlı hale getirmekten korkmaması gerektiğini, Türkiye’de de sınırlamalar yapıldığını belirtti.

Solyalı, alınacak vergilerin ilk kez mal alacak kimselere yönelik düzenlenmesi önerilerinin kabul görmediğini söyledi.

Solyalı, KKTC’yi tanıyan ülkelerin vatandaşlarına üç daire verilmesi yerine tüm yabancılara tek verilmesi ve en azından bir yıllık süreyle daraltılması önerilerinin de kabul edilmediğini belirtti.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir daire olan uygulamanın kalıcı olarak üçe çıkarıldığını buna da KKTC’nin tanınması diye bir ölçüt konulduğunu söyleyerek, bu durumun kalıcı değil belli periyotlara bağlı olarak uygulanmasının idareye güç katacağını bunun daha efektif olacağını belirtti.

Uluçay, yabancıların mal alımında düzenlemenin şart olduğunu dile getirerek, süreç içinde eksikliklerin giderilmesinin anlamlı olacağını ifade etti.

Uygulamada bazı sıkıntılar ve dezavantajlar ortaya çıkabileceğini belirten Uluçay, kira koçanı uygulamasının hayata geçmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Uluçay, bu uygulamanın mülkiyetin devrini değil kullanım hakkını devredeceği bir uygulama olacağını, yatırımların da önünün açılmasını sağlayacağını ekonomiye katkı yapacağını belirtti.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs Türk halkının menfaatleri için hazırlanmış bir yasa olmadığını, sipariş üzerine hazırlanmış bir yasa olduğunu, bunun da komite süreçlerinde görüldüğünü savundu.

Ülkesel fiziki plana bakılmadığını, atıl kalmış inşaatların envanterinin bulunamadığını, ruhsatlandırılmış inşaatların sayısının bilinmediğini, nüfusun da bilinmediğini söyleyen Derya, bu konuların gündemde olmadan yabancılara sınırlama getirme bahanesiyle Türkiye’deki siyasilerin ve müteahhitlerin çıkarlarının korunduğunu savundu.

Ülkeye gelecek olan kişilere verilecek hizmetlerin planlanmadığını belirten Derya, paydaşlarla da istişare edilmediğini ileri sürdü.

Derya, yasa tasarısının yabancılar arasında etnik ve ırk ayrımı yaptığını ve belli çevreleri memnun etme amacı taşıdığını iddia etti.

KKTC mallarının Türkiye’de reklam edildiğini söyleyen Derya, yasa tasarısının piyasayı Türkiye’deki müteahhitlere ve alıcılara açma amacı taşıdığını savundu.

Lefke’de imar planının tamamlandığını ama yürürlüğe girmediğini, bölgede inşaatlar başladığını ruhsatlandırılan inşaatlar bulunduğunu söyleyen Derya, hükümetin kendi arasında dahi yasa tasarısını konuşmadığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun TC’li yurttaşlar arasında da ayrımcılık yaptığını iddia eden Derya, güvenlik gerekçesiyle yurttaşlık verilmeyenlerin ev de satın alamayacağını ileri sürdü.

Gençlerin ev ve araba sahibi olamadığını söyleyen Derya, Cumhurbaşkanına da yasayı Meclise geri göndermesi çağrısında bulundu.

BAYBARS

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, yasanın uygulanamaz bir yasa olduğunu savunarak, elde veri olmadığını, çelişkili maddeler bulunduğunu söyledi.

Baybars, yasa tasarısının geldiği noktada yabancıların mal alımına kısıtlama getirilmediğini, aynı kaldığını, KKTC’yi tanıyanlara üç daire alabilme imkanı sağladığını dile getirdi.

Şehir Planlama Dairesinin imara açık alanlarla ilgili bilgi verecek durumda olduğunu söyleyen Baybars, imar planı ve emirname olan bölgelerde faaliyetlerin belli olduğunu bölgede yaşayabilecek nüfusu planlayabileceğini belirtti.

Baybars, yabancılara satılacak mallara artış geldiğini, kısıtlama olmadığını savunarak, fiiliyatta daha fazla yabancının ülkeye gelmesine yol açabileceğini söyledi.

Ülke insanın ihtiyacı olan konut miktarını hesaplamadan kısıtlama getirilmiş olacağını söyleyen Baybars, yasa tasarısının ağır cezada yargılama gerektirecek cezalar öngördüğünü ve uygulanamaz olduğunu savundu.

Baybars, yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulundu.

CTP'NİN ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ, TASARI KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından yasanın madde madde görüşülmesi sırasında, CTP’nin yaptığı öneriler oy çokluğuyla reddedildi.

Yasa tasarısı 8 ret, 16 katılmayan, 26 kabul olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Danışma Kurulunun, 10-11 Haziran tarihli birleşimlerin 11 Haziran tarihinde yasama öncelikli olarak yasama ve denetim birlikte gerçekleştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul edildi.

“Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sözleşmeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” da oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisin bugünkü oturumu sona erdi. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

#mesajınızvar
Levent ÖZADAM'dan
#mesajınızvar
Gözden Kaçmadı
#gozdenkacmadi

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için

Yorumlar

Dikkat!
Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.