Kategoriler

İHALE İlanları - KKTC Merkez Bankası

İhale NO:

218/2020

KURUM

KKTC Merkez Bankası (Devlet)

İHALE TANIMI

Muhtelif Miktarda Bilgisayar ve Bilişim Ürünleri Alımı için teklif kabul edilir.

İHALE İÇİN AYRILMIŞ TOPLAM TAHMİNİ DEĞER

206,058.78 TRY + KDV

SON BAŞVURU TARİHİ

07/10/2020 10:00

1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi , geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 05.01.2021 tarihli olacaktır.

5- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

 

Teklifler en geç 07 Ekim, 2020 Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler KKTC Merkez Bankası Veznesi’ne yatırılacak 200 TL+KDV makbuz karşılığı KKTC Merkez Bankası adresinden temin edilebilir.