Alexa atrk.gif
banner
banner
banner
Ana Sayfa >> Yazarlar Dr. Orhan AYDENİZ | 25 Temmuz 2018, Çarşamba

Et sorunu sürüncemede bırakılmamalı

Paylaş  
15
12
14

 

1980’li yıllarda, üretim, yerel talebin üzerinde olduğu için, ülkemizden 25 bin küçük baş ve 10 bin büyük baş hayvan ihracatı yapıldığını hatırlarım.

 Aradan geçen yıllarda devletin üreticilere desteği azalmadığı aksine arttığı da, inkar edilemeyen bir gerçektir. Buna rağmen halen, ülkemizde et fiyatları güneye göre çok  pahalı olduğuna göre, arz- talep dengesinin oluşturulmasında başarılı olunamadığı anlaşılıyor.

Et en temel gıda maddesi olduğuna göre, hükümet  fiyatın aşırı yükselmesine, kısa ve uzun vadeli çareler bulmalı ve hem üreticileri hem de  tüketicileri korumalıdır.

Bunun için de tüketicilerin ve turizm sektörünün fahiş fiyatlarla mağdur edilmemesi için kısa vadeli önlem olarak  MUTLAKA 3. Ülkelerden et ithaline izin vermeli.

Zaten halen güneyden gayri resmi, denetimsiz ve sağlıksız koşullarda  kaçak  et ithalatı yapılıyor. Bu nedenle hükümet, kısa vadeli çözüm olarak et fiyatının makul düzeye çekilebilmesi için, 3. Ülkelerden mutlaka et ithalatına izin vermeli.

Hükümetin çok hatalı bir kararla ve ısrarla 3. Ülkelerden et ithaline izin vermemesi,et kaçakçılığına sebep olmakta ve vatandaşları güneyden et almak zorunda bırakmaktadır. 

  1. Ülkeler yerine Rum tarafından örtülü ithalat da, hem devletin vergi kaybına, hem de Rum tarafından alış veriş etmeyenlerin mağduriyetine sebep olmaktadır.

Hükümet, uzun vadeli çözüm olarak da, hayvancılık politikasını gözden geçirmeli, üretimin zamana ve talebe göre yeniden şekillendirilmesi sağlamalı.

Gerçeği belirtmek gerekirse hayvancılık, tarımın en zor ve riskli dalıdır. Bunun yanında kurak iklim koşullarımız nedeniyle, ülkemiz otlak bakımından da çok yetersizdir.

Yıl boyunca meralarda otlatma olanağı bulunan yağışlı ülkelere göre, kurak ülkemizde, hayvan üretim giderleri çok daha yüksektir.

Zaten bu nedenle devlet, eskiden beri hayvan üreticilerine indirimli fiyattan yem tedariki, doğrudan destek gibi, maddi yardımlar sağlamaktadır.

Ayrıca diğer tarımsal ürünlerden farklı olarakdevlet, üreticinin ürettiği tüm sütü de alıp bedelini ödemektedir.

Kişisel görüşüme göre hükümet uzun vadeli çözüm olarak, çeşitli destek ve teşvik edici yöntemler ile hayvancılıkta besiciliği ön plana çıkarmağa çalışmalı.

Bu amaçla, hayvan üreticilerine devlet yardımları belirlenecek yeni kural ve koşullara göre verilmeli.

Hayvan yetiştiriciliği yapanların, hayvanlarının gereksinimi için yem bitkisi yetiştirmesi ve otlak oluşturması teşvik edilmeli.

Hiç yem bitkisi yetiştirmeyen, merası olmayan ve hazır yem satın alıp hayvanlarını başkalarının arazilerinde otlatanlara, kesinlikle devlet yardımı verilmemeli.

Helehayvanlarını ormana salıveren, bakımlarını yapmayan ve zamanında oğlakları toplayıp pazarlayan kişilere, devlet yardımı ödenmesi ülkenin genel çıkarlarına aykırıdır.

Geçmişte devlet yem üretimini teşvik için, sadece küçük baş hayvan başına 2.5 dönüm, büyükbaş hayvan başına da 10 dön. yem bitkisi yetiştirenlere para yardımı yapardı.

Yem üretiminin teşviki bakımından, hükümet tuzlu ve arıtıldıktan sonra kanalizasyon sularının, yem bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması için gerekli organizasyonları yapmalıdır.

Modern çağımızda sürü hayvancılığı yapılması ve devletin de çeşitli yardımlar ile bunu desteklemesi, ülkemizin genel çıkarlarına aykırıdır.Hele su ve elektrik bulunmayan barakalarda,  hayvancılık yapılması,  sağlıklı ürün elde edilememesi ve kazançlı olmaması nedeniyle artık desteklenmemeli.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

Facebook yorum
YORUMLAR
0
ONAY BEKLEYENLER
0
YAZARIN SON 10 YAZISI
24 Nisan 2019, Çarşamba    Asayiş konusuna önem verilmeli
21 Nisan 2019, Pazar    En temel sorunumuz
17 Nisan 2019, Çarşamba    Zeytin ağacının önem ve değeri
14 Nisan 2019, Pazar    Tanınma katalizatör olacak
10 Nisan 2019, Çarşamba    Çözüm, barış, birleşme
7 Nisan 2019, Pazar    Halkın oyları ile makamlara getirilenler hizmet etmekle yükümlüdür.
3 Nisan 2019, Çarşamba    Sel felaketi hesap sorma mekanizmasının işletilmemesinin sonucudur
31 Mart 2019, Pazar    İrademize müdahale masalı
27 Mart 2019, Çarşamba    Sağlıklı bir çevre için ağaç varlığımızı artırmalıyız
24 Mart 2019, Pazar    Kıbrıs'ta varlığımızı sürdürebilmemiz nüfusumuzun artmasına bağlıdır

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

Asayiş konusuna önem verilmeli
Dr. Orhan AYDENİZ | 24 Nisan 2019, Çarşamba
Son yıllarda şiddet ve cinayet suçlarındaki artış, ülkemizin imajına gölge düşürmesi yanında, vatandaşlarımızın  huzurunu da kaçırmaktadır.
Yakın geçmişte bir Afrikalı öğrencinin Mağusa’da, bir Afrikalı öğrencinin de...
En temel sorunumuz
Dr. Orhan AYDENİZ | 21 Nisan 2019, Pazar
KKTC’de devletimizin istenen ve gereken düzeyde  verimli olamamasının en temel sorunu, görevlilerin  ofislerde kalması olduğu görüşündeyim.
Bir çok kişi ülkemizdeki yönetimi başka ülkelerle ve güney ile mukayese etme...
Zeytin ağacının önem ve değeri
Dr. Orhan AYDENİZ | 17 Nisan 2019, Çarşamba
Tarihi kayıtlar, zeytin ve zeytinyağının ilk çağlardan beri mükemmel, yararlı ve şifalı bir ürün olarak tanındığını ve yararlanıldığını gösterir.
Eski Mısır ve Yunanlılarda zeytinyağını, ışık, besin ve dini ayinlerde...